Korona-monitor
Utviklingsfondet har opprettet en Korona-monitor der de gir daglige oppdateringer om situasjonen i sine programland i Afrika, Asia og Mellom-Amerika, og et eget Korona-fond der de bruker innsamlede midler på tiltak som forebygger, reduserer kosekvenser og hjelper til å gjenoppbygge fattige bønders matsikkerhet og økonomiske trygghet.

Samarbeidsavtalen mellom Bondelaget, Bydeungdomslaget og Utviklingsfondet har ei årlig ramme på 350.000 kroner i perioden 2020-2023, der midlene går til landbruksprosjekter i Malawi. Bondelaget har samarbeidet med Utviklingsfondet siden 2013. Slik bidrar Bondelaget til bedre livsvilkår for bønder i Malawi.

Malawi ligger sørøst i Afrika og er et av de fattigste landende i verden, nummer 171 av 187 land på UNDPs indeks for menneskelig utvikling. Om lag 42 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen på én dollar om dagen. Ca. 83% av befolkninen er sysselsatt i landbruket, likevel er Malawi avhengig av matimport fra nabolandene.

Norge, via Utenriksdepartementet, har Malawi som hovedsamarbeidsland.

 

Her kan du lese mer om Utviklingsfondets arbeid med Korona-monitor, og støtte deres arbeid gjennom Korona-fondet.

 

Slik kan du støtte bønder i Malawi

Bidragene fra Bondelaget brukes til å kjøpe såkorn og husdyr til bønder i Malawi, og til å utdanne modellbønder, som lærer opp andre bønder i sitt nærmiljø.

Noen tusen kroner kan gi stor effekt i Malawi, noen eksempler:

  • 15 griser til fordeling blant bønder = kr 5.200
  • 100 høner til fordeling blant bønder = kr 3.000
  • 25 geiter til fordeling blant bønder = kr 3.875
  • Grunnutdanning av 5 modellbønder = kr 4.500

For lokal- og fylkeslag som ønsker å bestille mange gavekort er det mulig å ta kontakt med Norges Bondelag ved Marte Gustad Iversen.

Slik kan du hjelpe:

  • Kr 200 – Send SMS «Bondestøtte 200» til 2468
  • Kr 100 – Send SMS «Bondestøtte 100» til 2468
  • Bli fast giver av 100 kroner hver måned – send SMS «Bondestøtte fast» til 2468
  • Ved innsamling av kontanter, bruk konto. nr. 1503.21.17675. Merk gjerne innbetalingen med hva du vil pengene skal brukes til, eks «griser» eller «utdanning modellbønder»
  • Bruk Vipps til å samle inn: Vipps-nummeret er: 535701.
  • Bli utviklingsinvestor

Mer om prosjektet 

Utviklingsfondet gir driftige og engasjerende bønder opplæring i landbruksteknikker som gjør dem bedre rustet mot ekstremvær. Så begynner arbeidet som modellbonde. Modellbøndene lærer metodene videre til 30 nye bønder i samme område. Blant disse kommer det nye modellbønder, som lærer opp nye følgebønder. For mange bønder er det lettere å lære av likesinnede naboer enn av eksperter de ikke kjenner. Med svært lite ressurser og kort tid kan opplæringen av én bonde forandre en hel landsby i Malawi I tillegg satser prosjeket på pare- og lånegrupper, frøbanker, kooperativer, flere husdyr og ungdomsarbeid.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Marte Gustad Iversen.