Denne personvernerklæringen gjelder for og beskriver hvordan Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS (Bondelaget) samler inn og behandler dine personopplysninger, enten du er medlem, tillitsvalgt i Bondelaget, kursdeltager, er ansatt i samarbeidende regnskaps-, advokatkontor eller takstmenn eller på annen måte er i kontakt med oss.  Opplysningene innhentes i mange kanaler, både digitalt og manuelt. I enkelte tilfeller henter vi opplysninger fra andre kilder som offentlige og private institusjoner. Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner.

Bondelagets Servicekontor AS er 100 % eiet av Norges Bondelag og er et driftsselskap for sekretariatet i Norges Bondelag. Når betegnelsen «Bondelaget» brukes i det følgende, menes, med mindre annet er presisert, Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS.

Om Bondelaget

Norges Bondelag er en interesseorganisasjon som har som formål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser".

Behandlingsansvarlig og rettslig grunnlag

Det er Norges Bondelag, ved generalsekretæren, som er ansvarlig når vi behandler personopplysningene dine.

Rettslig grunnlag og formål

Når du melder deg inn i Bondelaget eller inngår en avtale med oss må vi behandle personopplysningene dine for å administrere medlemskap/avtalen. Dersom du på annen måte er i kontakt med oss vil vi behandle personopplysningene dine dersom det er nødvendig for oppfølging og dokumentasjon.

Medlem

Medlemskap - administrasjon

Et medlemskap i Norges Bondelaget er frivillig og personlig. Alle medlemmer med bruk og/eller areal betaler i tillegg pliktig servicekontingent til Bondelagets Servicekontor AS i tillegg til personlig kontingent til Norges Bondelag. 

For å administrere medlemskapet ditt har vi behov for følgende personopplysninger: fullt navn, personnummer, full adresse, innmeldt dato, land, kjønn, e-postadresse, telefonnummer og kontonummer. Skal vi også fakturere serviceavgift innhenter vi opplysninger om areal- og husdyrtall fra søknad din om produksjonstilskudd (som er grunnlaget for beregning av serviceavgiften) til Landbruksdirektoratet. Vi benytter også disse tallene til statistikk, blant annet i forbindelse med utforming av politikk, i aggregert form. Du kan alltid korrigere areal- og husdyrtall ved å henvende deg oss. 

Bondelaget fører reskontro over innbetalingene dine. Dersom du oppretter Avtalegiro eller eFaktura via banken din, vil Bondelaget få opplysninger om dette fra banken din. Vi sjekker også om du er registrert som EHF-mottaker i Elma-registeret.

Bondelaget vasker og sammenstiller dine personopplysninger med offentlige registre og andre databaser for å oppnå mest mulig korrekte og oppdaterte medlemsopplysninger

I Bondelagets eget medlemsregister er det kun utvalgte medarbeidere som kan redigere din personinformasjon. Alle ansatte kan verifisere om du er medlem eller ikke. Tillitsvalgte i lokallagsstyrene har tilgang til å se medlemmer i eget lokallag, samt sende deg informasjon om lokale arrangementer per SMS og e-post. Du kan selv reservere deg mot denne typen informasjon på Min side på bondelaget.no eller ved å henvende deg oss.

Medlemsfordeler

Medlemskap i Bondelaget innebærer flere økonomiske fordeler. For at du skal kunne benytte disse medlemsfordelene må Bondelaget utveksle data med samarbeidspartnerne for å verifisere medlemskapet ditt.

Enkelte av samarbeidspartnerne våre kan via oppslag få en begrenset tilgang til medlemsinformasjon for å verifisere medlemskapet ditt når du benytter deg av medlemsfordelene dine, men vil ikke kunne bruke opplysningene til annet enn å verifisere at du er medlem.

Dersom du samtykker til det, kan Bondelaget dele opplysninger om ditt medlemskap med enkelte samarbeidspartnere slik at de kan kontakte deg om dine medlemsfordeler. Informasjonen som overføres og hvilke samarbeidspartnere samtykkene gjelder er nærmere presisert i samtykkeskjemaet på Min side.

Alle samtykker til behandling av dine personopplysninger er frivillige og kan når som helst trekkes tilbake. Du finner en oversikt over samtykkene dine på Min side, der du også har mulighet til å endre samtykkene, eller du kan henvende deg til oss.

Bondebladet: Som medlem hos oss er du berettiget til å få vår medlemsavis Bondebladet. For å organisere utsending benytter Bondelaget Landbrukets Dataflyt SA. Bondelaget utveksler navn, adresse, medlemsnummer, mobilnummer og e-post med Landbrukets Dataflyt SA, og det er Amedia som står for produksjon og utsending av Bondebladet

Medlemsinformasjon

For å nå ut til medlemmene med informasjon om arbeidet som foregår politisk, økonomisk og i fordelsprogram, benytter Bondelaget informasjonskampanjer, nyhetsbrev og medlemsbrev. Vi benytter post, e-post og SMS som distribusjonsmåter. Dersom du ønsker å reservere deg mot å bli informert, kan du melde deg av via Min side på bondelaget.no, eller ved å henvende deg til oss

Barns personvern

I utgangspunktet behandler ikke Bondelaget personopplysninger om barn. Unntaket er hvor foresatte har meldt sine barn inn som medlemmer i Norges Bondelag. Bondelaget endrer eller sletter opplysninger om umyndige på forespørsel fra foresatte.

Tillitsvalgte, ansatte ved samarbeidende regnskaps- og advokatkontor, og samarbeidende takstmenn

Tillitsvalgte

Medlemmer som påtar seg eller velges til verv i Bondelaget vil bli registrert med aktuelle verv på sitt medlemskap. Hensikten med registreringen er å kunne kommunisere med våre tillitsvalgte. Vi bevarer vervhistorikk for ettertiden.

Det å være tillitsvalgt i Bondelaget innebærer en del plikter, blant annet å være kontaktperson i lokallaget, på regionalt plan eller på nasjonalt plan. For ledere i lokallagene, fylkesstyrene i regionene og alle tillitsvalgte i styret i Norges Bondelag, publiserer vi navn, e-post og telefonnumre på Bondelaget.no. I noen tilfeller publiserer vi også bilder av tillitsvalgte.

Ansatte tilknyttet samarbeidende regnskaps- og advokatkontorer og samarbeidende takstmenn

I avtaleverket for ovennevnte grupper forplikter Bondelaget seg til å holde kompetansehevende kurs og seminarer. For å kunne sende ut informasjon om kurs, eventuelle kursbevis samt annen faglig informasjon som endringer i lovverk og forskrifter, må vi registrere disses personopplysninger. 

Bondelaget er pålagt av Finanstilsynet å oppbevare kursbevis for regnskapsførere i 6 kalenderår.

Skriftlige henvendelser/telefonhenvendelser

Bondelaget benytter saksbehandlingsverktøy til journalføring av henvendelser for å kunne dokumentere henvendelsen og eventuelt vårt svar.

Bondelaget loggfører telefonhenvendelser hvor vi har behov for å dokumentere henvendelsen. Dette gjelder blant annet utmeldinger og jurdiske henvendelser.

Norges Bondelags og Gjensidiges Bærekraftfond

Vi samler inn personopplysninger som er nødvendig for å behandle søknaden, eventuelt utbetale tilskudd, og til statstikk/revisjon. For individuelle tiltak samler vi inn navn, adresse, e-post, mobilnummer, kontonummer, medlemsnummer, forsikringsnummer og kundeforhold i Gjensidige. For kollektive tiltak samler vi inn navn, e-post og mobilnummer til kontaktpersoner for prosjektet/tiltaket. Søkand og behandlingen blir bevart for ettertiden for å dokumentasjon på de ulike prosjektene.

Deltakere på møter/kurs/seminarer

Som deltaker på møter, kurs og/eller seminarer i vår regi, lagres personinformasjon for administrasjon og eventuelt fakturering av kursavgift og/eller andre kurskostnader. Bondelaget videreformidler bare relevant arrangementsinformasjon til hoteller og arrangementssteder. Opplysningene oppbevares i henhold til bokføringsloven.

Nettbutikk

Når du handler i nettbutikken vår må vi registrere opplysninger om deg for å kunne gjennomføre din bestilling.  Vi oppbevarer opplysningene så lenge behandlingen pågår eller så lenge vi er lovpålagt i henhold til Bokføringsloven.

Nettsider og andre digitale medier

Bondelaget er representert på mange digitale flater, med ulike budskap og grafiske profiler. Det er frivillig å legge igjen personopplysninger for eventuelt å motta nyhetsbrev, legge igjen kommentarer eller trykke like oss.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Når du besøker våre nettsider vil nettleseren din laste ned informasjonskapsler, cookies. Dette er små tekstfiler som utveksles mellom din enhet og våre sider, og som benyttes for å få nettstedet til å fungere best mulig.

Vi bruker to informasjonskapsler for å

1.  få nettsiden til å fungere. Her benyttes informasjonskapselen CorePublish Session. Denne slettes når du lukker nettleseren.

2.  identifisere hvilken type enhet og nettleser du benytter. Til dette bruker vi         informasjonskapselen Ctdevicecachekey for å presentere innholdet til din enhet. Denne slettes etter en uke.

Statistikk

Når du besøker Bondelagets nettsider lagrer vi tekniske data om enheten, IP-adresse og hvilken side du har besøkt, i en rådata-tabell. Vi bruker denne informasjonen til å generere statistikk for antall sidevisninger per objekt (menypunkt, artikkel, fil), per host og per søkeord. Alle data i rådatatabellen blir slettet etter 2 dager. Den gjenværende statistikken inneholder deretter bare aggregerte data, som ikke kan brukes til å identifisere deg.

Logg

Bondelaget lagrer tekniske data om enheten og programvaren, IP-adresse og hvilken side du besøkende har besøkt i webserverens logger. Disse loggene blir utelukkende brukt til arbeid rundt feilsøking og sikkerhet.

Webanalyse

Bondelaget benytter Google Analytics til å samle inn besøksstatistikk for nettstedene våre. Statistikken brukes til å videreutvikle nettstedene. Vi lagrer ikke IP-adresser og kan ikke knytte statistikken opp mot enkeltbesøk.

Applikasjoner

Dersom du velger å laste ned applikasjoner (apper) utviklet av Bondelaget vil de personopplysningene du selv legger inn bli lagret og sammenstilt med vårt medlemsregister. Dette for å oppdatere medlemsinformasjon.

Databehandlere

Bondelaget inngår databehandleravtaler med alle som behandler personopplysninger på Bondelagets vegne. Slike databehandleravtaler regulerer tydelig hva den enkelte databehandleren kan benytte data mottatt fra Bondelaget til, samt at databehandleren har gode rutiner for å behandle personopplysningene de mottar sikkert og i tråd med gjeldende regelverk. En databehandler skal ikke bruke opplysningene til egne formål.

Dine rettigheter

Innsyn og portabilitet

Du finner også opplysninger om deg selv på «Min side» på www.bondelaget.no. Du kan også henvende deg til oss.

Du har rett til å få oversendt alle personopplysninger Bondelaget har registrert om deg (innsyn) og du har rett til å be om å få disse oversendt en annen behandlingsansvarlig (portabilitet)

Anonymisering

Bondelaget anonymiserer opplysningene om deg når det ikke lenger anses nødvendig å oppbevare opplysningene. Anonymiserte opplysninger kan bli brukt til formål som ikke kan knyttes til deg personlig, slik som for eksempel bruksstatistikk.

Retting og sletting

Den som er registrert i Bondelagets systemer, har rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller unødvendige opplysninger blir rettet, slettet eller supplert. Bondelaget vil slette personopplysninger når formålet med behandlingen opphører, dersom dette ikke forhindres av annet regelverk, eksempelvis Regnskapslov og/eller Bokføringslov.

Rett til å klage

Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på personvernreglene, kan du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til bondelaget@bondelaget.no eller Datatilsynet.

Kontaktinformasjon

Behandling av personopplysninger:        personvern@bondelaget.no eller på telefon 22054500

Retting av personopplysninger:               medlem@bondelaget.no eller på telefon 22054502

Kurs:                                                              rjspost@bondelaget.no eller på telefon 22054500