Styret i Bondelagets Servicekontor AS

  • Tips en venn om denne siden

Bondelagets Servicekontor AS skal gi informasjon og faglig hjelp av landbruksmessig, økonomisk, regnskapsmessig og juridisk art og bidra til å utvikle ny næringsaktivitet med utgangspunkt i medlemmenes ressurser. Bondelagets Servicekontor AS er heleid av Norges Bondelag. Servicekontoret er et driftsselskap for sekretariatet med arbeidsgiveransvar for om lag 100 ansatte. Medlemsorganisasjonen Norges Bondelag har om lag 20 ansatte. Generalforsamling for selskapet er styret i Norges Bondelag. Styret for selskapet består av fire tillitsvalgte, for tiden de samme som sitter i Arbeidsutvalget i Norges Bondelag og to ansatterepresentanter.
 

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
januar

Kornkonferansen 2020

Oslo Kongressenter
Tirsdag
04
februar

AU-møte

Landbrukets hus
Onsdag
05
februar

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere