Bondelagets Servicekontor AS skal gi informasjon og faglig hjelp av landbruksmessig, økonomisk, regnskapsmessig og juridisk art og bidra til å utvikle ny næringsaktivitet med utgangspunkt i medlemmenes ressurser. Bondelagets Servicekontor AS er heleid av Norges Bondelag. Servicekontoret er et driftsselskap for sekretariatet med arbeidsgiveransvar for om lag 100 ansatte. Medlemsorganisasjonen Norges Bondelag har om lag 20 ansatte. Generalforsamling for selskapet er styret i Norges Bondelag. Styret for selskapet består av fire tillitsvalgte, for tiden de samme som sitter i Arbeidsutvalget i Norges Bondelag og to ansatterepresentanter.