Strategien beskriver prinsippene for Bondelagets kommunikasjon. Den er ment som et hjelpemiddel til alle som vil bidra i kommunikasjonsarbeidet.

Her kan du laste ned kommunikasjonsstrategien på bokmål og på nynorsk.

Den kan også bestilles i vår nettbutikk.

God og riktig bruk av kommunikasjon er avgjørende for at vi i Norges Bondelag skal nå målene vi setter oss.

Generalsekretær Sigrid Hjørnegård og kommunikasjonssjef Lise Boeck Jacobsen

Mål for vår kommunikasjon 

Omdømmebygging, påvirkning, aktivitet og verving er hovedmålene for vår kommunikasjon. Omdømmebygging for å bidra til å styrke og opprettholde bondens gode omdømme i befolkningen, og ønsket om norsk matproduksjon. Påvirkning for å bidra til gjennomslag for Bondelagets syn blant politikere og fagfolk ved å være en synlig samfunnsaktør. Aktivitet for å bidra til at medlemmer og tillitsvalgte er informerte og engasjerte. Verving for å bidra til at Bondelaget tiltrekker nye medlemmer.

Våre viktigste målgrupper

Befolkningen, politikere og påvirkere, organisasjonen med våre medlemmer og potensielle medlemmer er våre viktigste målgrupper. Med befolkningen så menes alle i Norge. Under politikere og påvirkere menes politikere og myndigheter, relevante organisasjoner, institusjoner og media. Med organisasjonen menes bønder og andre medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. Under potensielle medlemmer kommer bønder som ikke er medlemmer og andre interesserte.

Våre kommunikasjonsprinsipper

Tips og maler

Her finner du mal for kommunikasjonsplan

Her finner du råd om bruk av sosiale medier

Her finner du råd om kontakt med media

Her finner du Bondelagets årshjul

Oppdaterte tall og fakta finner du her

Til utskrift

Her finner du årshjul til å printe ut i A3 på bokmål

Her finner du årshjul til å printe ut i A3 på nynorsk

Her finner du kommunikasjonsprinsippene til å printe ut i A3 i bokmål

Her finner du kommunikasjonsprinsippene til å printe ut i A3 i nynorsk

Her finner du en oversikt over hvem vi snakker til hvor (kanalmatrise) til å printe ut i A3.

Takk for at du er en ambassadør for Bondelaget, og lykke til med kommunikasjonsarbeidet!