Kornutvalget er et rådgivende organ for styret i saker som vedrører kornprodusentenes interesser. Utvalget består av leder og fire medlemmer oppnevnt av styret.  I tillegg oppnevnes ett konsultativt medlem fra Norske Felleskjøp og ett konsultativt medlem fra Norkorn.