Alle medlemmer i Bondelaget, om du driver gård eller ikke, kan gjennom Landkreditt Forsikring forsikre liv og helse til det som antagelig er markedets beste priser:

Bondens egen arbeidskraft er gårdens viktigste innsatsfaktor. Som selvstendig næringsdrivende må du selv sørge for å forsikre liv og helse. Bondelagets personforsikringer bidrar til økonomisk trygghet om uhell eller sykdom rammer deg eller din familie.

Les mer om Bondelagets personforsikringer på https://www.landkredittbank.no/bondelaget/forsikring/. Du kan også kontakte Landkreditt Forsikring på bondelaget@landkreditt.no eller telefon 22 05 46 00.

Ønsker du at Landkreditt Forsikring kontakter deg for et uforpliktende tilbud, benytt dette skjema