Landbruk er ei kompetansenæring med mange ulike arbeidsområder. Her kan du finne informasjon om ulike kurs og sertifiseringsordninger innafor næringa.