Søknadsfrist kollektive tiltak
Neste søknadsfrist er 15. april 2021.
Har du spørsmål kan disse rettes til prosjektkoordinator i Norges Bondelag Carl Fredrik Berthelsen, carl-fredrik.berthelsen@bondelaget.no, tlf: 22054500

Dette kan du søke om støtte til

  • Klimasmart landbruk eller god ressursutnyttelse i tråd med Landbrukets klimaplan
  • God dyrevelferd og dyrehelse
  • Skadeforebyggende tiltak eller tiltak for å redusere skadeomfang ved for eksempel brann, bygningsskade, flom, styrtregn, tørke, maskinskade eller lignende

 

Slik søker du 

Alle søkere må benytte elektronisk søknadsskjema. Spørsmål merket med * må fylles inn. Hvis du vil se søknadsskjemaet før du fyller det inn kan det lastes ned i word-format her. Vi anbefaler at du ikke bruker tilbakeknappen i nettleseren når du fyller inn skjemaet. Noen nettlesere (f.eks. Safari) har problemer med denne funksjonen og sletter informasjon du allerede har lagt inn.

 

Krav til søknad

  • Søkere må være tilknyttet et organisasjonsnummer.
  • Søknaden må inneholde budsjett/finansieringsplan hvor også eventuelle andre bidrag kommer frem.
  • Støtte blir prioritert til tiltak som ikke er omfattet av offentlige støtteordninger.
  • Neste søknadsfrist er 15. april 2021.

 Rapporteringsfrist er tre måneder etter prosjektslutt. 

 

Her finner du søknadsskjemaet

Hvis du har spørsmål om behandling av søknaden og/eller tildeling av midler kan du kontakte prosjektkoordinator i Norges Bondelag Carl Fredrik Berthelsen, carl-fredrik.berthelsen@bondelaget.no, tlf: 22054500