Søknadsfrist kollektive tiltak
Neste søknadsfrist er 15. oktober 2021.
Har du spørsmål kan disse rettes til prosjektkoordinator i Norges Bondelag Calle Berthelsen
E-post: barekraftfondet@bondelaget.no

 

Krav til søknad

  • Prosjektet ditt må komme flere til gode. Se eksempler på prosjekter som kan få støtte her.
  • Søkere må være tilknyttet et organisasjonsnummer.
  • Søknaden må inneholde budsjett/finansieringsplan hvor også eventuelle andre bidrag kommer frem.
  • Støtte blir prioritert til tiltak som ikke er omfattet av offentlige støtteordninger.
  • Neste søknadsfrist er 15. oktober 2021.

 

Dette kan du søke om støtte til

  • Klimasmart landbruk eller god ressursutnyttelse i tråd med Landbrukets klimaplan
  • God dyrevelferd og dyrehelse
  • Skadeforebyggende tiltak eller tiltak for å redusere skadeomfang ved for eksempel brann, naturskade, materielle skader eller lignende. 

 

Slik søker du 

Søknadsskjema i Word kan lastes ned her. Ferdig utfylt skjema sendes i Word-format (kun utfylt digitalt) på e-post til barekraftfondet@bondelaget.no.

NB! Makroer er som oftest deaktivert som standard i Word og du vil derfor antageligvis få opp følgende beskjed når du åpner skjemaet i Word: SIKKERHETSADVARSEL Makroer er deaktivert. For å fylle inn skjemaet må du klikke på Aktiver innhold.
 

Hvis du har spørsmål om behandling av søknaden og/eller tildeling av midler kan du kontakte prosjektkoordinator i Norges Bondelag Calle Berthelsen, barekraftfondet@bondelaget.no.