Søknadsfrist kollektive tiltak
Neste søknadsfrist er 15. oktober 2022.
Har du spørsmål kan disse rettes til prosjektkoordinator i Norges Bondelag Calle Berthelsen
E-post: barekraftfondet@bondelaget.no

 

Krav til søknad

  • Prosjektet ditt må komme flere til gode. Se eksempler på prosjekter som kan få støtte her.
  • Søkere må være tilknyttet et organisasjonsnummer.
  • Søknaden må inneholde budsjett/finansieringsplan hvor også eventuelle andre bidrag kommer frem.
  • Støtte blir prioritert til tiltak som ikke er omfattet av offentlige støtteordninger.
  • Søknadsrunde for høsten 2022 er åpen. Frist 15.oktober 2022.  

 

Dette kan du søke om støtte til

  • Klimasmart landbruk eller god ressursutnyttelse i tråd med Landbrukets klimaplan
  • God dyrevelferd og dyrehelse
  • Skadeforebyggende tiltak eller tiltak for å redusere skadeomfang ved for eksempel brann, naturskade, materielle skader eller lignende. 

Søknadsrunde for høsten 2022 er nå åpen, søknadsfrist 15.oktober 2022

Søknad for kollektive tiltak finner du her: Søknad kollektive tiltak . Send inn ferdig utfylt søknad til barekraftfondet@bondelaget.no