Søknadsfrist kollektive tiltak
Neste søknadsfrist er 15. mars 2022.
Har du spørsmål kan disse rettes til prosjektkoordinator i Norges Bondelag Calle Berthelsen
E-post: barekraftfondet@bondelaget.no

 

Krav til søknad

  • Prosjektet ditt må komme flere til gode. Se eksempler på prosjekter som kan få støtte her.
  • Søkere må være tilknyttet et organisasjonsnummer.
  • Søknaden må inneholde budsjett/finansieringsplan hvor også eventuelle andre bidrag kommer frem.
  • Støtte blir prioritert til tiltak som ikke er omfattet av offentlige støtteordninger.
  • Søknadsrunden for vårparten ble avluttet 15. mars 2022. Neste søknadsrunde blir høst 2022. 

 

Dette kan du søke om støtte til

  • Klimasmart landbruk eller god ressursutnyttelse i tråd med Landbrukets klimaplan
  • God dyrevelferd og dyrehelse
  • Skadeforebyggende tiltak eller tiltak for å redusere skadeomfang ved for eksempel brann, naturskade, materielle skader eller lignende. 

Søknadsrunde for våren 2022 er nå avluttet, og hadde søknadsfrist 15.mars 2022. Neste søknadsrunde kommer til høsten. 

Søknad for kollektive tiltak finner du her: Søknad kollektive tiltak . Send inn ferdig utfylt søknad til barekraftfondet@bondelaget.no