Søknadsfrist kollektive tiltak
Søknadsfristen for 2020 er 1. oktober.
Kontakt seniorrådgiver i Norges Bondelag Heidi Novak om du har spørsmål om din søknad. heidi.novak@bondelaget.no tlf: 913 38 857.

Dette kan du søke om støtte til

  • Klimasmart landbruk eller god ressursutnyttelse i tråd med Landbrukets klimaplan
  • God dyrevelferd og dyrehelse
  • Skadeforebyggende tiltak eller tiltak for å redusere skadeomfang ved for eksempel brann, bygningsskade, flom, styrtregn, tørke, maskinskade eller lignende

 

Slik søker du 

Alle søkere må benytte elektronisk søknadsskjema. Spørsmål merket med * må fylles inn. Hvis du vil se søknadsskjemaet før du fyller det inn kan det lastes ned i word-format her. Vi anbefaler at du ikke bruker tilbakeknappen i nettleseren når du fyller inn skjemaet. Noen nettlesere (f.eks. Safari) har problemer med denne funksjonen og sletter informasjon du allerede har lagt inn.

 

Krav til søknad

  • Søkere må være tilknyttet et organisasjonsnummer.
  • Søknaden må inneholde budsjett/finansieringsplan hvor også eventuelle andre bidrag kommer frem.
  • Støtte blir prioritert til tiltak som ikke er omfattet av offentlige støtteordninger.
  • Søknadsfristen for 2020 er 1. oktober.

Du kan forvente svar ca. 4 uker etter søknadsfrist. Rapporteringsfrist er tre måneder etter prosjektslutt. 

 

Her finner du søknadsskjemaet

 

Har du spørsmål?

Hvis du har tekniske spørsmål om søknadsskjemaet kan du kontakte Elise Larsen på e-post: elise.larsen@bondelaget.no eller tlf: 938 54 816

Hvis du har spørsmål om behandling av søknaden og/eller tildeling av midler kan du kontakte Heidi Novák på e-post: heidi.novak@bondelaget.no eller tlf: 913 38 857.