Søknadsfrist kollektive tiltak
Neste søknadsfrist er 15. april 2021.
Har du spørsmål kan disse rettes til prosjektkoordinator i Norges Bondelag Carl Fredrik Berthelsen
E-post: barekraftfondet@bondelaget.no

 

Krav til søknad

 • Prosjektet ditt må komme flere til gode. Se eksempler på prosjekter som kan få støtte her.
 • Søkere må være tilknyttet et organisasjonsnummer.
 • Søknaden må inneholde budsjett/finansieringsplan hvor også eventuelle andre bidrag kommer frem.
 • Støtte blir prioritert til tiltak som ikke er omfattet av offentlige støtteordninger.
 • Neste søknadsfrist er 15. april 2021.

 

Dette kan du søke om støtte til

 • Klimasmart landbruk eller god ressursutnyttelse i tråd med Landbrukets klimaplan
 • God dyrevelferd og dyrehelse
 • Skadeforebyggende tiltak eller tiltak for å redusere skadeomfang ved for eksempel brann, naturskade, materielle skader eller lignende. 

 

Slik søker du 

Alle søkere må benytte elektronisk søknadsskjema. Spørsmål merket med * må fylles inn. Hvis du vil se søknadsskjemaet før du fyller det inn kan det lastes ned i word-format her. Vi anbefaler at du ikke bruker tilbakeknappen i nettleseren når du fyller inn skjemaet. Noen nettlesere (f.eks. Safari) har problemer med denne funksjonen og sletter informasjon du allerede har lagt inn.
 

  Her finner du søknadsskjemaet 

  Rapporteringsfrist er tre måneder etter prosjektslutt.
  Du finner rapporteringskjema her.

   

  Hvis du har spørsmål om behandling av søknaden og/eller tildeling av midler kan du kontakte prosjektkoordinator i Norges Bondelag Carl Fredrik Berthelsen, barekraftfondet@bondelaget.no.