Dette kan du få støtte til
Du/dere kan søke om tilskudd til to typer tiltak:

- Individuelle tiltak som du kan gjennomføre på din egen gård.

- Kollektive tiltak og prosjekter som kommer flere bønder eller hele landbruksnæringen til gode.

Gjennom Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond skal vi dele ut inntil 10 millioner kroner i året til skadeforebyggende tiltak.

Sammen kan vi bidra med tiltak som i sum spiller en viktig rolle for landbruksnæringen - for bonden, husdyrene og naturen.

Vi kan bidra til å:

  • redusere risiko for brann
  • redusere skadeomfang av naturskader, f.eks. styrtregn og flom
  • redusere klimabelastning
  • bedre dyrevelferden

Her finner du mer informasjon om individuelle tiltak

Her finner du mer informasjon om kolletive tiltak

For mer informasjon om Bærekraftfondet og inspirasjon til hva det går an å søke på hør Anne Thorine Brotke, landbruksansvarlig hos Gjensidige, og Astrid Solberg, organisasjonssjef i Bondelaget på besøk i podkasten Landbruk.no på øret.