Dette kan du få støtte til
Du/dere kan søke om tilskudd til to typer tiltak:

- Individuelle tiltak som du kan gjennomføre på din egen gård.

- Kollektive prosjekter som kommer flere bønder eller hele landbruksnæringen til gode.

 

Gjennom Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond skal vi dele ut inntil 10 millioner kroner i året til formål som:

  • reduserer risiko for brann
  • reduserer skadeomfang av naturskader 
  • reduserer klimabelastning
  • bedrer dyrevelferden
     

Her finner du mer informasjon om individuelle tiltak

Her finner du mer informasjon om kollektive tiltak

 

For mer informasjon om Bærekraftfondet og inspirasjon til hva det går an å søke på hør Anne Thorine Brotke, landbruksansvarlig hos Gjensidige, og Astrid Solberg, organisasjonssjef i Bondelaget på besøk i podkasten Landbruk.no på øret.