Norges Bondelag har jobbet på spreng for at belastningene for bønder etter en sommer med ekstremvær. Blant annet har Bondelaget bedt om seks tiltak for å hjelpe de som er rammet i denne akutte situasjonen. I ett av tiltakene bes det om at satsene i produksjonssviktordningen må oppdateres etter dagens kostnadsbilde. Videre må takene på utbetaling økes og areal som er forurenset eller har stått under vann og ikke blir mat eller grovfôr av trygg kvalitet må vurderes som tapt, og gi tilskudd til produksjonssvikt.

– Nå har landbruksminister Geir Pollestad sagt at endringen i produksjonssviktordningen med økning i satsene som ble avtalt under årets jordbruksoppgjør, vil tre i kraft allerede i år. I tillegg foreslår regjeringen å heve taket for tilskudd per vekstgruppe. Dette er viktige gjennomslag for de som er rammet, og nå må utbetalingene komme raskt, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Et annet tema som har dukket opp etter ekstremværet nå i sommer, er hva som gir rett til å havne inn under erstatningsordningene. En del areal står under vann og gir ingen avling i år, likevel faller det ikke inn under ordningene.

– Den enkelte bonde har i liten grad mulighet til å sikre seg mot denne typen ekstremvær. Vi mener det i en eksremsituasjon som "Hans" skapte må gis anledning til at disse arealene uansett omfattes av ordningene.

Bjørn Gimming

Skaff oversikt over fôrtilgang

For mange av de rammede er spørsmålet nå om avlinger som har stått under vann kan brukes til fôr. Det er eieren av dyrene som har ansvaret for at fôret er trygt. Her kan du lese Mattilsynets veiledning om fôr, forurensede grasarealer og skadde rundballer.

– Det er klart at det er mye som er ødelagt og ikke kan brukes til fôr. Mange sliter med å få nok fôr til dyrene sine. Det er viktig at alle skaffer seg oversikt over fôrtilgangen sin, og tar kontakt med rådgiver ved behov, sier Gimming.

Oversvømte jorder i Gudbrandsdalen etter eksremværet "Hans" i 2023

Flommen tok med seg mye søppel på sin ferd. Mange åkrer har fått store mengder med både søppel og slam.

– Her mener vi kommunene må ta ansvar for opprydding for eksempel langs elvekantene, og håndtere innsamlet avfall uten kostnad for bøndene. Og naturskadeordningen må gi god nok erstatning til arbeidet med å rydde opp, forteller Gimming. 

Flere steder i landet har det vært samlinger blant bønder etter eksremværet.

– Å samles i slike situasjoner er veldig viktig. Det å få informasjon, snakke sammen med andre i samme situasjon og diskutere veien videre er nyttig. Det å holde åpne møter rundt omkring, er noe jeg håper alle som er rammet har gjort eller skal gjøre, avslutter Gimming.

Tirsdag 29. august sendte vi inn brev til Landbruks- og matdepartementet om forslag til endringer og tiltak knyttet til fôrsituasjonen. 

Statsforvalteren i Innladet har laget en god oversikt med mer informasjon. 

Nok en gang vil Norges Bondelag minne på at det er viktig å melde skader.

Kompensasjonsordnigner ved klimaskader - for landbruket