Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

  • Tips en venn om denne siden

Traktor på jorde

Gode rutiner for helse, miljø og sikkerhet bidrar til å gjøre gården til et trygt sted å bo og en sikker arbeidsplass for deg som bonde. Det er helse, miljø og sikkerhet i praksis.

Landbruket er dessverre et sted der det skjer mange ulykker. Slagsiden blir ofte ekstra kraftfull for en bonde fordi han ofte må håndtere skader på dyr og eiendom i tillegg til de økonomiske og personlige belastningene som kommer i kjølvannet av en ulykke.

God fysisk og psykisk helse henger sammen med god arbeidsevne og lønnsomhet på gården. Derfor er det viktig å jobbe målrettet med HMS innen landbruket.

Tryggere sammen heter Norges Bondelags prosjekt som er initiert for å motivere medlemmene i de 550 lokallagene og deres lokale nettverk til å samle og dele kunnskap om hvordan vi blir tryggere sammen. Det finnes mange gode og praktiske HMS-tips direkte knyttet opp mot bønder. Ved å tenke sikkerhet kan ulykker i beste fall unngås og man er forberedt dersom noe uforutsett inntreffer.  Her finner du råd, erfaringer og innspill om uvær, smitte, flom, atomulykker og beredskap, ulykke, brann og beredskap.

Psykisk helse

Som bønder er det ofte sånn at vi vil klare alt selv, men sannheten er at ingen mestrer alt til enhver tid. Halvparten av befolkningen vil i løpet av livet gå gjennom perioder der den psykiske helsa utfordres, og landbruket skiller seg ikke fra resten av samfunnet.

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Landbruksrådgivning har gått sammen om en felles nettside, Godt bondevett, som vil øke oppmerksomheten og bevisstheten omkring hva som kan være med på å gjøre en forskjell i hverdag som bønder.

Norsk Landbruksrådgivning HMS

Norsk landbruksrådgivning har en rekke tilbud innen HMS til medlemmer og ikke-medlemmer.  De tilbyr kurs, rådgivning og veiledningen om alt fra spredning av husdyrgjødsel, til høytrykksvasking og tilpasset veiledning ut i fra hvilken produksjon du har.

Brann

Branner i landbruket er et stort problem. I 2015 ble det registrert 300 større landbruksbranner i Norge, 120 var i boliger og 180 i driftsbygninger. Verdier for nær 398 millioner kroner gikk tapt. Gjennom Landbrukets Brannvernkomite har Bondelaget tatt et stort ansvar for å bidra til å redusere antall branner i landbruket.

Relaterte artikler

Brann i landbruket

Langt færre husdyrbranner i landbruket

Ny statistikk viser at landbruket har redusert antall branner hvor husdyr har omkommet med 67 prosent siden 2014. Samtidig øker antall boligbranner i landbruket. Nå tar næringa grep.

Skjerdump fra godtbondevett.no

Nå relanseres GodtBondevett.no

Nettsiden har gått gjennom en skikkelig oppfriskning, og byr nå på nye filmer og historier som oppfordrer til åpenhet og dialog om psykisk helse.

brann

Håper flere benytter tilskuddet for el-kontroll

To av tre branntilløp i landbruket kan knyttes til elektriske anlegg og Bondelaget gir derfor 5000 kr i tilskudd til el-kontroll med varmesøkende kamera. Hittil er tilsammen 8,5 millioner fordelt på 1 700 medlemmer. Nå håper Bondelaget at flere benytter seg av tilskuddet, før den fases ut i løpet av neste år.

Illustrasjonsbilde: Okser. En av de tre dødsulykkene i landbruket i fjor skjedde ved at en bonde ble stanget ihjel av okser.

Historisk lavt tall

Tre personer døde i ulykker knyttet til arbeid i landbruket i fjor. - Tre omkomne personer er tre for mye, men vi er glad for den positive utviklinga, og vil fortsette å jobbe for at vi unngår slike ulykker, sier Birte Usland.

Antall dødsulykker i landbruket har gått ned de siste årene.

Færre dødsulykker i landbruket

Fire personer mistet i fjor livet på grunn av arbeidsulykker i landbruket. Over en treårsperiode er antallet dødsulykker i næringen blitt halvert, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet.

Trygg på jobb - med landbruk som eksempel

Trygg på jobb - med landbruk som eksempel er en heldagsaktivitet som lokallaget kan gjennomføre i ungdomsskolen. Opplegget er er en skoleversjon av kurset Praktisk HMS-arbeid. Trygg på jobb er utviklet etter initiativ fra Rakkestad og Degernes Bondelag.

Foto: Anne-Lill Newermann

Anbefaler kurset "Tryggere sammen"

Svenn Ove Fosseng anbefaler alle lokallag å ta kurset "Tryggere sammen". Det handler om å redusere risikoen for brann og ulykker, og hvordan du som bonde kan møte alle typer krisesituasjoner.

Forside rapport

Rapport som kan redde liv

Rapporten «Ikke en bonde å miste – om ulykker og arbeidsevne i landbruket» lanseres i dag. - Alle har noe å lære av denne, mener HMS-ansvarlig i Norges Bondelag.

Reiten og Fløisand

Sverre møtte veggen

Sverre Reiten drev gård med melkekyr og sau på Garborg i Rogaland, hadde godt sovehjerte og hadde aldri tatt en dispril. Så forsvant nattesøvnen. Uten at han forsto hva som skjedde, gikk han inn i en tung depresjon.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere