Det overordnede målet med dette nettkurset er å gå gi en introduksjon til Inn på tunet. Hva det er, hvilke muligheter det kan gi og hva som kreves for å drive en slik virksomhet. Formålet er å styrke kunnskapen om IPT og motivere flere til å ta i bruk og utnytte de næringsmulighetene dette tilbudet kan gi. Nettkurset er gratis og ligger åpent tilgjengelig for alle som registrerer seg med navn og epostadresse i læringsplattformen.

Hvem passer det for?

Målgruppen for dette kurset vil være gårdbrukere som ønsker å styrke gårdens næringsvirksomhet og se etter nye muligheter til å utnytte gårdens ressurser på. Introduksjonskurset retter seg først og fremst mot de som pr. i dag ikke har et IPT tilbud, men etablerte IPT-tilbydere vil også kunne finne relevant informasjon i de enkelte fagleksjonene. Elever/studenter i et landbruksfaglig utdanningsløp vil og kunne ha nytte av å bruke disse ressursene inn i et undervisningsopplegg.

Nettkurset er bygd opp rundt 4 fagleksjoner:

  • Hva er IPT – en kort innføring
  • Gården som arena
  • Gårdbrukeren som ressurs
  • IPT som næringsvei

Under hver fagleksjon vil du finne tekst, videoer, ulike oppgaver du skal gjøre og lenker til litteratur og andre relevante fagkilder om IPT.

 

Gå til Inn på tunet-skolen