Norges Bondelag er den leiande organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med over 60.000 medlemmar i ryggen jobbar vi for å sikre dei beste vilkåra for norsk matproduksjon.

Norges Bondelag arbeider for å betre vilkåra for landbruket og synleggjere kva betydning landbruket har i det norske samfunnet. Norges Bondelag er partipolitisk uavhengig, og med nesten 60.000 medlemmar, ca. 500 lokallag, 14 fylkeslag, gode politiske kontaktar og høg fagleg kompetanse, er vi ein sterk organisasjon med stor gjennomslagskraft.

Fagorganisasjon for bønder 

Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Noreg, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandlar kvart år med Staten om bondens inntektsmoglegheiter. Norges Bondelag mottar ikkje statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

1. januar 2003 vart Bondelagets Servicekontor oppretta. Det er eit driftsselskap for sekretariatet med 110 tilsette. Medlemsorganisasjonen Norges Bondelag har ti tilsette.

I 2021 feiret Norges Bondelag 125 år. I den forbindelse er organisasjonens historie de siste 25 årene samlet i et jubileumshefte: Med beina på jorda. Les det her.

Norges Bondelag har også en egen bondesang. Melodien kan du finne her, og teksten kan du finne her.