Lover for Norges Bondelag 2023 - Bokmål / Nynorsk

Lover for Norges Bondelag ble vedtatt 1896, med senere revisjoner. Siste endring ble vedtatt av årsmøtet 2023.

Bondelagets Servicekontor AS er et heleid datterselskap og driftsselskap som ble opprettet 1. januar 2003. Vedtekter for Bondelagets Servicekontor AS

Næringspolitisk program 2020-2024 - Bokmål / Nynorsk

Næringspolitisk program 2020-2024 ble vedtatt på årsmøtet 2020.

Prioriterte saker

Styret i Norges Bondelag vedtar hvert år prioriteringer for arbeidsåret: