Årsmøtet i Norges Bondelag

Publisert 13.12.2016
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøtet er sammensatt av:

  • Utsendinger valgt av fylkesbondelagenes årsmøter, basert på medlemstall i fylket. Hvert fylkeslag har minst tre utsendinger.
  • Fire utsendinger fra Norges Bygdekvinnelag
  • Fire utsendinger fra Norges Bygdeungdomslag
  • Representantskapets medlemmer: ordfører, varaordfører, styret, fylkeslederne og representanter fra samarbeidende organisasjoner

Årsmøtet arrangeres i juni, før årsmøtet holdes møte i arbeidsutvalget, styret og representantskapet. For mer om årsmøtet i Norges Bondelag se Lover for Norges Bondelag.

Informasjon om Årsmøtet og årsmøteuka 2019

 

 

Illustrasjon kornåker

Klimasmart matproduksjon

Norges Bondelag for redusert bruk av fossil energi, klimasmart matproduksjon og en klimapolitikk som fremmer nye løsninger basert på naturens ressurser. Les hele resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag 2015.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere