Årsmøtet er sammensatt av:

  • Utsendinger valgt av fylkesbondelagenes årsmøter, basert på medlemstall i fylket. Hvert fylkeslag har minst tre utsendinger.
  • Fire utsendinger fra Norges Bygdekvinnelag
  • Fire utsendinger fra Norges Bygdeungdomslag
  • Representantskapets medlemmer: ordfører, varaordfører, styret, fylkeslederne og representanter fra samarbeidende organisasjoner

Årsmøtet arrangeres i juni, før årsmøtet holdes møte i arbeidsutvalget, styret og representantskapet. For mer om årsmøtet i Norges Bondelag se Lover for Norges Bondelag.