Etiske retningslinjer og rutiner for varsling

  • Tips en venn om denne siden

Her finner du de etiske retningslinjene for ansatte og tillitsvalgte og rutiner for varsling i organisasjonen.

Norges Bondelag skal arbeide for verdier som åpenhet, ærlighet, pålitelighet, lojalitet, og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet. Å vise god folkeskikk bør være en rettesnor for alle tillitsvalgte og ansatte i Norges Bondelag. Vi er avhengige av tillit fra våre medlemmer og samfunnet rundt oss. Tillitsvalgte og ansatte skal opptre slik at organisasjonens omdømme blir ivaretatt.
​​​​​​​
Bondelagets etiske retningslinjer er ment å være generelle rettesnorer og er ikke uttømmende. Alle har et selvstendig ansvar for å unngå situasjoner/relasjoner der det kan stilles spørsmål ved om hendelser kan oppfattes å være i strid med retningslinjene. Retningslinjene berører områder som lederansvaret, personlig ansvar, diskriminering og trakkassering, alkohol, sosiale medier og miljø,  

Bondelaget har også egne rutiner for varsling når det kommer til ulike forhold i organisasjonen. Disse kan du laste ned og lese under. 

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
januar

Kornkonferansen 2020

Oslo Kongressenter
Tirsdag
04
februar

AU-møte

Landbrukets hus
Onsdag
05
februar

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere