Bidra til politisk påvirkning Støtt norsk matproduksjon Bli en del av fellesskapet Gode medlemsfordeler

 

Bli med og sikre norsk matproduksjon!

Norges Bondelag er den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Som en del av fellesskapet er du med og støtter opp om levende bygder og landbruk i hele Norge.

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre hvilken betydning landbruket har i det norske samfunnet. Norges Bondelag er partipolitisk uavhengig, og med ca. 60.000 medlemmer, omtrent 500 lokallag, 14 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse, er vi en sterk organisasjon med stor gjennomslagskraft.