Bondelagets medlemmer har behov for gode banktjenester, både som næringsdrivende og privatpersoner. Landkreditt Bank er en fullskala bank som tilbyr alle banktjenester du har behov for.

Som medlem i Bondelaget får du flere gode medlemsfordeler i Landkreditt Bank:

Med landbrukslån, gårds- eller driftskreditt i Landkreditt Bank, blir du også medlem i samvirket Landkreditt SA og får mulighet til å påvirke konsernets framtid.

Les mer om Bondelagets medlemsfordeler på banktjenester på landkredittbank.no/bondelaget eller ring
Landkreditt Bank på 23 00 08 00.

Ønsker du at Landkreditt Bank kontakter deg for en uformell prat, benytt dette skjema