Skatt og avgift

Norges Bondelag har fire advokater og to regnskapsførere som jobber med rettsområder innen skatt/avgift, velferdsordninger og familierett.

Våre advokater behandler og kommenterer lovforslag mot departementer og Stortinget, i tillegg til opplæring og faglig support til regnskapsførere over hele landet. Alle ansatte i avdeling for Regnskap og juridisk service yter faglig bistand til medlemmer av Norges Bondelag.

Trygd og pensjon

Som næringsdrivende må du tenke gjennom situasjonen for deg og familien dersom det skulle skje at løpende inntekter uteblir som følge av sykdom eller ulykke. Bortfall av inntekt kan erstattes gjennom både offentlige og private ordninger. Diskuter dette med regnskapsføreren din, eller andre rådgivere. NAV har også en rettledningsplikt.

Du kan og bør spare til egen alderspensjon, og kan tegne spareordninger med medlemsfordel i Gjensidige eller Landkreditt. Les mer her om forsikringer.

Regnskap og årsoppgjør

Økonomiske resultater kommer som konsekvens av målrettet innsats gjennom året. Årsoppgjøret er likevel en viktig hendelse. Dette bør du tenke gjennom:

  • generelle muligheter for tilpasninger og konsekvenser av disse
  • avskrivningstakt og effekten i forhold til jordbruksfradraget
  • valg av skjermingsrente og nivået på pensjonsgivende inntekt
  • gjeldssammensetning og -nivå

Dette er tema som du bør diskutere med regnskapsføreren din, eller andre økonomiske rådgivere.