Norges Bondelag er den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Som en del av fellesskapet er du med og støtter opp om levende bygder og landbruk i hele Norge.

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre hvilken betydning landbruket har i det norske samfunnet. Norges Bondelag er partipolitisk uavhengig, og med ca. 60.000 medlemmer, omtrent 500 lokallag, 14 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse, er vi en sterk organisasjon med stor gjennomslagskraft.

 

 

Juridisk bistand

Som medlem i Bondelaget får du inntil 5 gratis innledende telefonsamtaler og e-posthenvendelser om juridiske spørsmål, regnskap og eierskifte.

Les mer om vår juridiske service

 

Skatt, regnskap og trygd

Økonomiske, skatte- og avgiftsmessige forhold har stor betydning for alle næringsdrivende.

Norges Bondelag har fire advokater og to regnskapsførere som jobber med rettsområder innen skatt/avgift, velferdsordninger og familierett.

Les mer om vårt tilbud innen skatt, regnskap og trygd

 

Kurstilbud

Som medlem i Bondelaget får du tilgang til både fysiske og digitale kurs knyttet til landbruket og andre tidsaktuelle temaer.

Sjekk vår kurskalender

 

 

Medlemsfordeler på forsikring

 

Kanskje markedets rimeligste personforsikring

Som medlem i Bondelaget har mulighet til å forsikre liv og helse hos Landkreditt Forsikring til det som trolig er markedets beste priser.

Les mer om Bondelagets Personforsikring

Nå får medlemmer under 50 år gratis ulykkesforsikring fra Landkreditt helt fram til oktober 2024.

Les mer her.

 

Landbruks- og tingforsikringer

Medlemmer i Bondelaget får 20 – 40 % medlemsrabatter på landbruks- og tingforsikringer i Gjensidige.

Les mer om medlemsfordelene på landbruks- og tingforsikringer

 

Bondelaget har en egen fagsjef/advokat medlemsforsikring som kan besvare forsikringsrelaterte spørsmål. Henvendelser sendes til bondelaget@bondelaget.no

 

 

Medlemsfordeler på banktjenester og lån

 

Landkreditt Bank

Landkreditt Bank er en fullskala bank som tilbyr alle banktjenester du har behov for- både som næringsdrivende og privatpersoner.

Les mer om medlemsfordelene på banktjenester

 

 

Agrol – Landbrukets fordelsprogram

Som medlem i Bondelaget får du rabatterte priser på varer og tjenester innen bil, energi, telefoni, gård og bygg, reise og hjem og fritid hos Agrol

Les mer om medlemsfordelene hos Agrol

 

Tun Media – Tidsskrifter

Abonnement på Bondebladet er inkludert i medlemskapet.

Som medlem i Bondelaget får du også rabatt på abonnementer og annonsering

Les mer om medlemsfordeler hos Tun Media