• Bondelaget har en egen fagsjef/advokat medlemsforsikring som kan besvare forsikringsrelaterte spørsmål. Henvendelser sendes til bondelaget@bondelaget.no
  • Bondelaget har fremforhandlet markedets beste priser på personforsikringer i Landkreditt forsikring AS.
  • Bondelagets medlemmer får også rabatter på privat- og driftsrelaterte forsikringer i Gjensidige. 
  • Les mer om forsikring som medlemsfordel.