Utvalget er et rådgivende organ i saker som handler om miljøspørsmål. Utvalget skal arbeide med miljø- og klimavirkemidler blant annet over jordbruksavtalen. Utvalget består av leder og fem medlemmer oppnevnt av styret.