Navn E-post Mobil
Arnstein Tveito
Assisterende generalsekretær
Send e-post 97564613
Terje Lystad
IT-Sjef
Send e-post 95832737
Leif Egil Slåtten
Økonomisjef
Send e-post 90161717
Catharina Baumgarten Andersen
Personal- og driftssjef
Send e-post 90515152
Mona Bingen
Rådgiver, lønn
Send e-post 97639271
Tom Hannigan
Seniorrådgiver IT
Send e-post 47253079
Tove Munch Wahl
Rådgiver, regnskap
Send e-post 91529260
Pavel Ovchinnikov
Arkivansvarlig
Send e-post 90601438
Cato Ørsal
Rådgiver, servicemedarbeider
Send e-post 99030204
Anita Berg
Førstekonsulent, servicemedarbeider
Send e-post 92046357
Faye Iréne Pettersen
Førstekonsulent, servicemedarbeider
Send e-post 48424828

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere