Erstatningsordninger

  • Tips en venn om denne siden

Flomskada matjord

Landbruket har flere erstatningsordninger ved tap man ikke kan sikre seg mot med vanlig forsikring.

Å produsere mat basert på naturens ressurser, kan by på uforutsette utfordringer. Innafor landbruket er det derfor flere erstatningsordninger som kan dekke deler av økonomiske tap som det ikke er mulig å sikre seg mot gjennom vanlig forsikring.

Foretak med plante- eller honningproduksjon kan søke om erstatning for svikt i produksjonen på grunn av klimaforhold. Ordningea gjelder betydelig svikt i produksjon det ikke er mulig å sikre seg mot. Det kan også søkes om erstatning for økonomisk tap i forbindelse med gjennomføring av tiltak pålagt av Mattilsynet. Disse erstatningsordningene gjelder blant annet for nedslakting av dyr på grunn av smittsomme sjukdommer, eller sanering av arealer og produksjonslokaler etter funn av smitte, som MRSA.

Det er også egne erstatningsordninger for tap av sau på beite til rovdyr.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
januar

Kornkonferansen 2020

Oslo Kongressenter
Tirsdag
21
januar

Øko 2020

X Meeting Point,Hellerudsletta
Fredag
31
januar

Bonden og nasjonal kriseberedskap

Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

Våre samarbeidspartnere