Kvalitetssystem i landbruket - KSL - er bondens eget verktøy for internkontroll og kvalitetssikring. Gjennom KSL kan bonden enkelt sjekke at drifta er i tråd med norske lover, forskrifter og krav fra næringa. Følges KSL kan råvarene sendes videre med trygghet fra bonde, via varemottaker, industri, dagligvare og helt fram til forbrukeren.

Bygger næringens omdømme

Med gode og innarbeidede KSL-rutiner er bonden med på å bygge omdømmet til norsk matproduksjon. Da vet man at driften er i tråd med lover, forskrifter og andre krav som stilles til råvareprodusenter.

Hvem bestemmer hvilke lover og krav?

I KSL er alle lover, forskrifter og krav fra næringa samlet. Disse lovene og forskriftene forvaltes i hovedsak av Mattilsynet og Arbeidstilsynet. I tillegg kommer det egne krav fra næringa selv. Disse kravene blir utarbeidet av utvalg og faggrupper som er sammensatt av representanter fra et bredt spekter av mat- og landbruksnæringens organisasjoner.

HER kan du lese hvem som sitter i de forskjellige utvalgene og faggruppene.

Stiftelsen Norsk Mat

Det er Stiftelsen Norsk Mat som følger opp KSL-ordningen. Stiftelsen Norsk mat har også ansvaret for Nyt Norge. For å få et produkt godkjent som et Ny Norge-produkt må blant annet råvaren være produsert på et gårdsbruk som kan dokumentere at de følger KSL.

Alt du trenger å vite om KSL finner du på deres hjemmeside.