Landbruket møter nye hverdager med endringer i klima, og utfordringene kan bli store. Det vet bønder som har opplevd flom. Store og langsiktige verdier kan gå tapt, både i form av matjord, bygninger og ødelagte avlinger.

Norges Bondelag har utvikla en veileder for å forebygge flomskade. Denne veilederen er et ledd i en kjede av forebyggende tiltak som Norges Bondelag arbeider med, blant annet under overskriften «Tryggere sammen» - tryggeresammen.no. Hensikten er at landbruket blir bedre på beredskap, til nytte for bonden, garden og lokalsamfunnet.

Målet med denne veilederen er å formidle kunnskap, råd og tips som kan forhindre og håndtere nedbørskader i åker og eng i kulturlandskapet. Den gir en oversikt over lover og forskrifter som gjelder på dette området, hvilke aktører som arbeider med dette temaet, og formidler lokale erfaringer fra flom og fra arbeid med å forebygge flom og flomskader. Vi håper veilederen vil være til hjelp for bønder og lokalsamfunn.