Huskeliste
Opprinnelsesmerker skal ikke fjernes.

Alle storfe født etter 1. januar 2020 skal merkes med dyreholds-ID. 

Dersom du ikke er à jour med å merke dyrene innen 1. januar 2020, må du merke med øremerker som var gyldige da dyret ble født.

Når alle kalver født før 1.1.2020 er merket, destruerer og kaster du ubrukte øremerker med gammelt produsentnummer. 

Dyr som er korrekt merket og registrert i Husdyrregisteret før 1. januar 2020, skal ikke ha nye øremerker. 

Etter 31.12.2019 kan du ikke lengre bestille nye øremerker med produsentnummer. Erstatningsmerker kan bestilles som vanlig.

Produsentnummer
 

 1. Hvorfor får jeg nytt produsentnummer?
  Fra og med 1. januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer. Produsenter i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer.
   
 2. Vil nytt produsentnummer påvirke påloggingen til landbrukets aktører?
  Ja, påloggingen vil bli påvirket. De første dagene i januar vil du kunne oppleve driftsforstyrrelse mens vi konverterer våre IT-systemer. Etter konverteringen skal du bruke nytt produsentnummer ved pålogging, men ellers skal alt fungere som vanlig.
   
 3. Hvor finner jeg mitt nye produsentnummer?
  Ditt nye produsentnummer vil være klart når forvaltningen avslutter sin konvertering. Du vil få tilsendt informasjon om hvordan du finner dette. Det er viktig at du oppdaterer dine kontaktopplysningen hos Landbrukets Dataflyt (tidligere Produsentregisteret), slik at vi kan nå deg.
   
 4. Hvordan oppdaterer jeg mine opplysninger hos Landbrukets Dataflyt?
  Du kan oppdatere dine opplysninger ved å logge på din profilside, profil.prodreg.no eller så kan du ringe 22 05 47 30.
   

 

Dyreholds-ID for storfe

(Øremerker til småfe bestilles som før)

 

 1. Når tildeles dyreholds-ID for storfe
  På kvelden mandag 18. november vil alle storfeprodusenter bli tildelt et syv-sifret nummer (dyreholds-ID) fra Mattilsynet. Dette sikrer at elektronisk merking kan fortsette også etter regionreformen.
   
 2. Hvordan skal dyreholds-ID brukes?
  Dyreholds-ID skal fra 1.1.2020 benyttes i øremerkene på storfe sammen med individnummer som produsenten velger selv.
   
 3. Jeg har småfe og dyreholds-ID fra før, hvilke er konsekvensene for meg?
  Storfeprodusenter som har småfe fra før vil få samme dyreholds-ID til storfe.
   
 4. Hvor finner jeg min dyreholds-ID?
  Du finner din dyreholds-ID på Mattilsynets skjematjeneste. https://skjema.mattilsynet.no/mats

  Dyreholds-ID vil også være tilgjengelig hos øremerkeleverandørene når du bestiller øremerker.
   
 5. Hvordan bestiller jeg merker med dyreholds-ID?
  Du bestiller, som vanlig, merker av øremerkeleverandørene. Merker med dyreholds-ID vil være tilgjengelig for bestilling fra tirsdag 19. november.
   
 6. Hvordan ser storfemerker med dyrehold-ID ut?

   
 7. Hvor lenge kan jeg bestille øremerker med produsentnummer?
  31.12.2019 vil du ikke lengre kunne bestille nye øremerker med produsentnummer. Sørg for at du er a jour med merking allerede nå.
   

 

Merking av dyr i 2019 og 2020

 1. Hvordan merker jeg kalver født i 2019?
  Kalver født til og med 31.12.2019 skal merkes med gammelt produsentnummer.
   
 2. Hvordan merker jeg kalver født i 2020?
  Kalver født fra og med 1.1.2020 skal merkes med dyreholds-ID.

 

Spørsmål om produsentnummer kan rettes til Landbrukets Dataflyt. www.landbruketsdataflyt.no, tlf. 22 05 47 30

Spørsmål om øremerker for storfe kan rettes til OS ID eller Moen Bjøllefabrikk

https://www.osid.no telefon, 62 49 77 00
https://www.moenbjollefabrikk.no, 51 40 11 50

 

Spørsmål om regelverk for merking av dyr og dyreholds-ID rettes til Mattilsynet, www.mattilsynet.no, tlf. 22 40 00 00