Søknadsfrist individuelle tiltak
Det er løpende søknadsbehandling. Søknaden sendes etter at tiltaket er gjennomført og senest 3 måneder etter gjennomføring.
Har du spørsmål kan disse rettes til seniorrådgiver i Norges Bondelag Heidi Novák, heidi.novak@bondelaget.no, tlf: 913 38 857

Disse tiltakene kan du søke om midler til

  • Oppgradering av utringerfunksjonen i brannalarmanlegget
  • Klimarådgivning

  • Kurs innen dyrevelferd eller dyrehelse

Slik søker du 

Har du gjennomført et eller flere av tiltakene vi har definert, kan du søke om tilskudd. Du kan søke etter at du har gjennomført tiltaket, og senest 3 måneder etter gjennomføring. Alle søknader må leveres på elektronisk skjema og du får kvittering på innsendt søknad og bekreftelse på tildelt beløp når søknaden er levert. Støtten deles ut etter førstemann til mølla-prinsippet, og du mottar pengene innen 14 dager.

Du kan søke dersom du 

  • har gjennomført et av tiltakene i løpet av de 3 siste månedene før du søker (etter 1. august 2020)
  • har kvittering du kan vise til når du søker
  • er medlem i Norges Bondelag og kunde i Gjensidige Forsikring

Slik mottar du pengene

Søknadsskjema til de individulle tiltakene finne du på Min Side på bondelaget.no. Alle felt i skjemaet må fylles inn. Medlemsnummer i Bondelaget, forsikringsnummer i Gjensidige og kontonummer skal legges inn som siffer uten mellomrom eller andre tegn. Medlemsnummeret ditt finner du under Mine opplysninger på Min Side. Forsikringsnummer i Gjensidige skal være 8 siffer, du finner forsikringsnummert ditt i forsikringspapirene og på fakturaen fra Gjensidige. 

Hvis du har problemer med å fylle inn skjemaet kan du kontakte Norges Bondelag på tlf 22 05 45 00.

Hvis du vil se søknadsskjemaet før du fyller det inn kan det lastes ned i word-format her. 

Gå til søknadsskjema for individuelle tiltak