Søknadsfrist individuelle tiltak
Det er løpende søknadsbehandling. Søknaden sendes etter at tiltaket er gjennomført og senest 3 måneder etter gjennomføring.
Har du problemer med å fylle ut skjemaet, ta kontakt med Norges Bondelag på barekraftfondet@bondelaget.no

 

Disse tiltakene kan du søke om støtte til

 • Oppgradering av utringerfunksjonen i brannalarmanlegget
 • Kurs innen dyrevelferd eller dyrehelse
 • Miljøberikelser for dyrene
 • Støtte til plastpresse 

Klimarådgivning har nå utgått da det har blitt en del av Regionalt Miljøprogram (RMP) 

 

Du kan søke dersom du 

 • er medlem i Norges Bondelag og kunde i Gjensidige Forsikring
 • har gjennomført et av tiltakene i løpet av de 3 siste månedene før du søker
 • har kvittering du kan laste opp når du søker

 

Slik søker du 

Har du gjennomført et eller flere av tiltakene over, kan du søke om tilskudd. Tiltaket må være gjennomført, og søknaden må være levert senest 3 månder etter gjennomføring.


Søknadsskjemaet for individuelle tiltak finner på Min side på bondelaget.no.
Ha medlemsnummeret ditt og forsikringsnummer i Gjensidige tilgjengelig. Medlemsnummeret ditt finner du under Mine opplysninger på Min side. Forsikringsnummeret ditt i Gjensidige finner du i forsikringspapirene dine og på fakturaen fra Gjensidige. 


Har du problemer med å fylle ut skjemaet, ta kontakt med Norges Bondelag på barekraftfondet@bondelaget.no

Hvis du vil se søknadsskjemaet før du fyller det inn kan det lastes ned i word-format her. 

Du får kvittering på innsendt søknad og bekreftelse på tildelt beløp når søknaden er levert. Tilskudd blir utbetalt en gang i måneden. 

 

Gå til søknadsskjema for individuelle tiltak

Les mer om hvilke tiltak du kan søke om midler til her: 

Oppgradering av utringerfunksjonen i brannalarmanlegget

Er du sikker på at utringerfunksjonen i brannalarmsystemet på gården din fungerer som den skal? Det kan være av stor verdi for deg, gården og dyrene dine at brannalarmsystemet oppgraderes til 4G-nettet.

 • Oppgraderer du brannalarmanlegget på gården din med en GSM med 4G-utringer som er montert av en installatør kan du søke om et tilskudd på 2500 kroner.

 

Kurs innen dyrevelferd eller dyrehelse

Å ta vare på dyr er en viktig og krevende jobb. Vi ønsker å bidra til at det det blir enklere for deg som bonde å heve kompetansen din innen dyrevelferd, dyrehelse og smittevern.

 • Gjennomfører du et kurs innen dyrevelferd eller dyrehelse som vi har forhåndsgodkjent kan du søke om et tilskudd på 1000 kroner for digitalt kurs og 2000 kroner for fysisk kurs.

Kurset må være i regi av en av følgende tilbydere vi har godkjent: TINE, Nortura, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund med tilsluttede slakterier, Animalia, Norsvin, Norsk Sau og Geit, Norsk Hjorteavlsforening eller Norsk Landbruksrådgivning. Kurset må være relatert til kompetansebehov identifisert i dyrevelferdsprogrammene eller offentlige kompetansekrav til dyrehelse og smittevern.

Ta kontakt direkte med den aktuelle tilbyderne for å avtale kurs. 

 

Miljøberikelser for dyrene

Nå kan du søke om støtte til miljøberikelse for dyrene på din gård. Det innebærer at du kan søke om støtte til tiltak du har gjort som går utover regelverkskrav, for å gjøre dyras oppstallingsmiljø mer variert. Du må dokumentere dine kjøp. Det må være en investering og ikke forbruksmateriell, og det må være tiltak av varig karakter.

 • Størrelsen på støtten avhenger av din investering: 
  • Har du investert over 10.000 kroner får du 5000 kroner i støtte for din dokumenterte utgift.
  • Har du investert 5000 til 10.000 kroner, får du refundert din dokumenterte utgift, men maksimalt opptil 2000 kroner
  • Har du investert 2000 til 5000 kroner, får du refundert din dokumenterte utgift, men maksimalt opptil 1000 kroner
  • Vær oppmerksom på at du må bruke minst 2000 kroner for å utløse den minste støtten på 500 kroner 

Under følger noen eksempler på hva du kan søke på, fordelt på produksjon:

 • Kyr: kløbørste/kubørste, mykt liggeunderlag
 • Verpehøner: vagler, plattformer, dark brooders, ekstra tilgang på vann
 • Svin: høy og halm i halmhekk
 • Geit: kløbørste

Dette er kun eksempler, og andre tiltak vil også kunne godkjennes. Dersom du har flere dyreproduksjoner, kan du søke om flere tiltak på din gård, men kun en gang i året pr. dyreproduksjon. 

Les mer om dyrevelferd her. 

 

Plastpresse

Plast er et viktig materiale for landbruket, men også en kilde til forurensing. Norges Bondelag og Gjensidige ønsker at mest mulig landbruksplast skal gjenvinnes. Derfor innføres det nå ny støtteordning til innkjøp av plastpresse.

Dersom vi skal nå målet om å redusere bruk av fossil plast i landbruket og samle den inn, er plastpresse, eller en komprimator på gården et steg i riktig retning. 

 • Kjøper du en plastpresse, kan du søke om tilskudd på 7000 kroner, uavhengig av hva slags type du velger å kjøpe Kjøpet må dokumenteres med kvittering av ditt kjøp, og lastes opp sammen med søknaden. 

Les mer om plast i landbruket her.