Klima
Klima
Siste oppdateringer
Torsdag 4. februar 2021 - 13.33
Frokostwebinar om klimaløsninger i landbruket

Fredag 5. februar inviterer NIBIO og Norges Bondelag til webinar om nye klimaløsninger i landbruket. Delta på webinaret her.

Torsdag 15. oktober 2020 - 13.53
Klimakalkulatoren lanseres

Viktig steg i bondens klimajobb, les om lanseringen. 

Onsdag 7. oktober 2020 - 13.50
Ber om styrka klimasatsing i statsbudsjettet

Det er stort behov for nye klimavirkemidler i landbruket som stimulerer til utvikling av ny teknologi og investeringer i klimaløsninger på gården. Les mer. 

Tirsdag 5. mai 2020 - 13.03
Høringssvar

Norges Bondelag har levert sitt høringssvar til Klimakur. Du kan lese mer om saken her

Fredag 3. april 2020 - 15.19
Blabar versjon av klimaplanen er klar

Du finner den her

Fredag 3. april 2020 - 13.00
Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

Landbrukets klimaplan ble vedtatt i representantskapsmøtet til Norges Bondelag. Det er en oppfølging av klimaavtalen mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og regjeringa som ble inngått i juni 2019.  Planen vil bli fulgt opp årlig av næringen.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere