Jon driver med korn-, kjøtt- og melkeproduksjon i relativt stor skala på Berge Gård i Kråkstad. Han er opptatt av god agronomi og å gjøre ting til rett tid. Her blir klimakalkulatoren et viktig verktøy for han. Etter 18 år som bonde har han sett at klimaendringene påvirker drifta. 

– Jeg har erfart at vinduet vi har til rådighet for å gjøre ting til rett tid stadig blir kortere. Det påvirker produksjonen vår, og fordrer at vi stadig tilpasser måten vi driver på. Det er også en stadig påminnelse om at klimautfordringene er reelle og preger oss fremover. 

Det er ikke det at Jon er over gjennomsnittlig opptatt av klima, men han syns det er viktig at landbruket tar sin del av ansvaret og jobber systematisk for å kutte utslipp og binde karbon. 

– Det har skjedd mange positive utviklinger i forhold til klimatilpasninger i landbruket de siste årene. Det er vel og bra å klappe oss på skuldra, men vi må kunne dokumentere effekten også. I tillegg må vi vite at de tilpasningene vi gjør har en best mulig effekt. Her kommer klimakalkulatoren inn, sier bonden. 

Nysgjerrig på effekt av egne tiltak 

– Da landbrukets klimakalkulator skulle utvikles var vi allerede i gang med klimatilpasninger på gården vår.

Motivasjonen til å bli involvert i testfasen av verktøyet var rett og slett ren nysgjerrighet. Jeg var spent på hvordan min produksjon lå an.  

Klimakalkulatoren bruker nemlig tallgrunnlaget som bonden registrerer fra før hos Landbrukets Dataflyt, som for eksempel Husdyrkontrollen, Skifteplan og fôrforbedringer for å nevne noe. Basert på dataene som allerede er registrert her, kan hver bonde få oversikt over klimagassutslippene på gårdsnivå. 

Avhengig av gode rådgivere 

I testperioden har Jon fått litt mer tallgrunnlag om hvordan gården står seg i forhold til klimautslipp. Han er overbevist om at nytten blir stor fremover, når flere tar verktøyet i bruk over tid og registrerer data. – For å lykkes med det, er det viktig at det er enkelt å bruke kalkulatoren, slik at det ikke skaper mer arbeid, kun merverdi, sier han. 

Selv har han så langt fått god hjelp fra dyktige rådgivere i Norsk Landbruksrådgivning (NLR), som utdanner egne klimarådgivere. Det samme gjør flere aktører.  

– NLR har fulgt oss opp underveis. Det er veldig bra! Vi trenger rådgivere som bistår bonden i startfasen spesielt, som har solid kompetanse på dette. Vi er helt avhengige av dyktige rådgivere i en travel hverdag, for å få best mulig utbytte av verktøyet, sier Jon. 

Konkrete tilpasninger 

På Berge Gård har det skjedd flere viktige klimatilpasninger. I 2017 bygget de et nytt moderne fjøs, og fikk på plass en stor gjødselkum, der hensikten var å utnytte husdyrgjødsla best mulig. Lagringskapasiteten økte til å kunne lagre gjødsla i ett år. 

– Da kunne vi bruke gjødsla på det mest optimale tidspunktet i vekstsesongen, altså mer målrettet. Når vi sprer gjødsel over jordene, gjør vi det så nærme bakken som mulig, slik at det treffer jorden direkte, forteller Jon engasjert. Han trekker frem flere tiltak på gårdsnivå, som drenering og grasstriper langs bekkekanter for å hindre avrenning. 

I årene fremover blir det bare viktigere og viktigere å ha fokus på klima i landbruket, ikke minst med tanke på klimaplanen som næringen har inngått med myndighetene.

Vi fornyer oss og utvikler oss som næring, og det er positivt. Derfor er det også veldig viktig at vi klarer å dokumentere hva vi gjør, kunne vise til konkrete tall, og så klart kunne iverksette målrettede tiltak på egen gård. 

Han oppfordrer alle bønder til å ta i bruk verktøyet, si ja til rådgivning og bruke kalkulatoren over tid.