Innen 2030 skal landbruket redusere klimagassutslippene og øke karbonopptaket i jord med 5 mill. tonn CO2-ekv. Det kommer stadig ny kunnskap om hvordan vi kan innfri jordbrukets klimaforpliktelse uten å svekke norsk matproduksjon. Derfor inviterte vi til webinar om ny klimakunnskap i landbruket. 

Du kan se hele webinaret i opptak her. 

 

 

Program

12:00: Slik jobber vi med å innfri jordbrukets klimaforpliktelse v/ Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

Se presentasjonen her.

12:15: Nytt fra forskninga

Kan kua bli mer klimasmart, hvordan styrker vi jordas evne til å lagre karbon og hvilke klimaløsninger for landbruket ligger på labben og lurer?

Laila Aass, forsker ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet og Lillian Øygarden, forsker ved divisjon for natur- og miljøressurser ved Norsk institutt for bioøkonomi, innleder om nye forskningsresultater innen klima og jordbruk. 

Se presentasjonen fra Laila Aass her.

Se presentasjonen fra Lillian Øygarden her.

13:15: Nytt fra landbruksnæringa

Det pågår flere spennende klimaprosjekter i landbruksnæringa. På webinaret vil flere av disse presenteres, blant annet:

- El-traktor og biogasstraktor, muligheter for den norske bonden? v/  Egil Ruud Hofstad i AK Maskiner

Se presentasjonen her.

- Ny biokullfabrikk etablert på Rudshøgda – slik kan vi lagre mer karbon i jorda. v/ Einar Stuve i Oplandske Bioenergi

Se presentasjonen her.

- Slik forbedrer vi bondens værmelding – og hvordan bidrar det til bedre agronomi og lavere klimaavtrykk i norsk jordbruk? v/ Manuel Hempel fra NORCE

Se presentasjonen her. 

- Hva er den beste strategien for bedre grovfôr – både for bonden, kua og klimaet? v/ Kim Wiggo Paulsen Weiby, spesialrådgiver for klima og bærekraft i TINE

Se presentasjonen her.

Innledningene blir etterfulgt av mulighet for spørsmål og diskusjon.

15:00: Avslutning