Landbruket har, som andre sektorer, et ansvar for å redusere klimagassutslipp og øke opptaket av karbon samtidig som vi skal produsere mat over hele landet.  

Klimakalkulatoren er unik i at den bruker bondens egne data, og beregner et detaljert klimaavtrykk fra gården. I første omgang blir kalkulatoren tilgjengelig for bønder som driver med melkeku, korn og gris.  – Kalkulatoren er et viktig verktøy når landbruket skal bidra inn i klimaløsningen, mener Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

– Landbrukets egen klimakalkulator er en norsk, teknologisk nyskaping. Sammen med klimarådgivning danner den et godt utgangspunkt for bondens klimaarbeid, den jobben må ta utgangspunkt i egen gård, sier Lars Petter Bartnes.

Viktig satsing for å oppfylle Landbrukets klimaplan

I april la et samlet landbruk fram en plan for å redusere klimagassutslipp og øke karbonopptaket i jorda med 5 mill. tonn CO2-ekvivalenter innen 2030. Planen er en oppfølging av klimaavtalen mellom Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og regjeringa fra 2019. Her er klimakalkulatoren ett av flere tiltak.

– God agronomi og godt husdyrhold bidrar til å nå klimamålet. Vi kan klare å innfri jordbrukets klimaforpliktelse gjennom å forbedre norsk matproduksjon. Skal vi lykkes, er vi avhengige av at alle bønder gjør det de kan ut fra forutsetningene på sin gård, sier Lars Petter Bartnes.

Norges Bondelag har vært en av pådriverne for klimakalkulatoren fra det første initiativet i 2016 til den nå blir lansert. Det er 17 organisasjoner i landbruket som står bak kalkulatoren. Les mer på klimasmartlandbruk.no

Landbrukets klimaselskap SA eies av:
Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen, GENO, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Norsk Bonde- og Småbrukarlag, HOFF, Maarud, Norsk Sau og Geit, Q-meieriene, TYR, Norgesfôr, Felleskjøpet Rogaland Agder, Fiskå Mølle