Landbruks- og matdepartementet sendte 20. mars forlsag om lagring og bruk av gjødsel på høring. Forslaget innebærer en innstramming av dagens spredekrav på 4 daa per gjødseldyrenhet til grenes for tillatt fosformengde per daa. 

Som alternativ kan husdyrbønder velge å spre gjødsel etter balansegjødselprinsippet. Spredetidsvinduet for når husdyrgjødsla kan spres foreslås innkortet. I tillegg stiller forskriften nye og strengere krav til lagring og håndtering av husdyrgjødsel, fôr og planterester.

Landbruksdirektoratet har nå laget ferdig kalkulatoren som husdyrbønder kan bruke for å beregne hvor mye fosfor de produserer og hvor stort spredeareal de trenger etter forslaget til ny gjødselbrukforskrift. Har du nok spredeareal etter forslag til ny gjødselbrukforskrift? - Landbruksdirektoratet

Tirsdag 16. april holdt Jon Magnar Haugen, Fagdirektør i Landbruks- og matdepartementet, en presentasjon av høringsforslaget.

HER kan du se plansjene som ble brukt, og under her er selve webinaret: