Nyheter

Ber om nytt møte med Pollestad

Norges Bondelag ber nå om nytt møte med landbruks- og matminister Geir Pollestad om ettervirkninger av «Hans» og den krevende avlingssituasjonen i høst.

Nå er det verveperiode i Norges Bondelag

1.oktober markerer starten for vervemånedene i Norges Bondelag. Fra 1. oktober og ut året er det gratis medlemskap for nye medlemmer.

Lemper på bondens risiko

Det er nå nye satser for tilskudd til produksjonssvikt som er tilpasset dagens kostnadsbilde. Det er også gjort forenklinger i naturskadeordningen.

Etterlengtet hjelp til kornbønder

Ordningen med tilskudd ved produksjonssvikt blir justert slik at korn som blir avvist eller ikke betalt på grunn av dårlig kvalitet, likevel kommer inn under ordningen. – Dette er noe vi har jobbet hardt for å få på plass, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Nå tilbyr RJS nettkurs

Mange har etterspurt kurs som retter seg spesifikt mot de som jobber med landbruksregnskap. Nå tilbyr Regnskap og juridisk service (RJS) en egen plattform for slike kurs.

Slik vil vi utvikle dyrevelferden

Det er tydelige forslag for hvordan vi kan lykkes med ytterligere bedring av dyrevelferden i det tredje innspillet til stortingsmelding om dyrevelferd.

Møte om afrikansk svinepest

Norges Bondelag har i dag hatt møte med landbruks- og matminister Geir Pollestad om situasjonen med afrikansk svinepest i Sverige.– Alle forstår hvor alvorlig denne situasjonen er, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

– Oppryddingsjobben er for stor

Når flomvannet er borte, ligger avfallet igjen. Bondelaget ber om økte midler til kommunene for opprydding.

Bjørn Iversen – en bauta er borte

En av norsk landbruks store tillitsvalgte over en periode fra 1980-tallet til i dag, døde søndag 10. september 2023.

Bondelaget lanserer Babycall

Har du spørsmål om velferdsordningene i forbindelse med svangerskap og fødsel? Som medlem i Norges Bondelag kan du nå ringe «Babycall» hver ukedag med dine spørsmål.

Skal du treske flomutsatt eller værskadd korn?

Vi får en del meldinger om korn som blir avvist på møllene på grunn av kvalitet. Her har vi samlet råd og rettigheter til kornbøndene.

Foreløpige anslag for produksjonssvikt på 560 millioner kroner

Landbruksdirektoratet forventer 6600 søknader for produksjonssvikt etter sommerens tørke og flom. Samtidig øker regjeringen forskuddsbetaling for produksjonssvikt fra 50 til 70 prosent, og gjør det enklere å søke naturskadeordningen.

Oppretter produsentråd

Bøndene samrår seg for å få mindre overskudd av kjøtt. Dette er vår mulighet til å forsterke tiltakene fra Nortura.

Opptrappingsplan – hva nå?

Akkurat nå ligger arbeidet med en opptrappingsplan for bondeinntekta hos Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Etter flommen

Flomvannet har trukket seg tilbake mange steder, og med det kommer også nye problemstillinger.

Spydspissbønder i alle fylker

Nå er det utdannet klimasmarte spydspissbønder i alle fylker. Oversikt over hvem du kan kontakte i ditt fylke, finner du her.

Dette har vi oppnådd så langt i år

I overgangen til høsten er det på sin plass med et tilbakeblikk på hva Bondelaget har fått til så langt i år.

Bondelagets kommunikasjonsstrategi

Her finner du Bondelagets kommunikasjonsstrategi, mal for kommunikasjonsplan og tips til kommunikasjonsarbeidet.

Utsatt frist for overflatespredning av husdyrgjødsel

Som følge av at flommen og uværet på Østlandet har gjort stor skade og også blokkert for innhøsting og gjødsling, har Landbruks- og matdepartementet derfor innført midlertidige regler som åpner for overflatespredning av gjødsel fram til 01. oktober.

Dette er produksjonsregulering

Produksjonsregulering er en regulering av produksjonen, altså at man tilpasser hvor mye som blir produsert av en vare. Og hvor mye som blir produsert av en vare er veldig viktig for et marked i balanse.

– Et viktig beredskapstiltak for forbrukerne

Beredskapslagring av korn er en god start, hovedsakelig for forbrukerne, og vi forutsetter at målet er å bygge opp med norsk korn, sier 1. nestleder i Norges Bondelag, Egil Christopher Hoen.

Velkommen til Åpen Gård 2023!

På Åpen Gård er alle velkomne til morsomme og lærerike gårdsopplevelser. Man kan for eksempel hilse på dyrene, hoppe i høyet eller prøvesitte i en stor traktor. Her finner du oversikten over årets arrangementer.

En halv million samlet inn til minerydding i Ukraina

Norges Bondelag lanserte under sitt årsmøte i Juni en innsamlingsaksjon sammen med Norsk folkehjelp. Målet er å samle inn penger til rydding av landminer og eksplosiver i Ukraina.

- Ukrainere har kompetanse vi har bruk for

Tirsdag 22. august inviterte Regjeringen igjen til et nytt møte i kontaktutvalget. Der var tema hvordan vi skal sikre at de Ukrainske flykningene kommer seg i arbeid eller utdanning. 

Vil levere berekraftig mat og energi utan CO2-avgift

Dei nordiske bøndene jobbar hardt for å produsere meir berekraftig, men fryktar effektar av CO2-avgift, kostholdsråd og EU-krav. Det kom fram under det årlege nordiske bonde- og samvirkemøtet som i år var lagt til Legoland. Likestilling var også på dagsordenen.

Viktig gjennomslag for de som er rammet av ekstremvær

Under et besøk hos lokale bønder i Sør-Fron kommune i Innlandet i dag kom landbruksministeren med gode nyheter.

Kostholdsråd skal kun baseres på helseeffekt av maten

Det er bra, mener Bondelaget. Vi trenger en bredere definisjon og diskusjon av bærekraft, for at det skal være relevant.

Opphever stans i skadefelling av binne og to unger

Dermed er det igjen åpnet for at en bjørnebinne med to unger kan felles i Snåsa og Steinkjer kommuner i Trøndelag. - Helt riktig avgjørelse, sier rovviltansvarlig i Norges Bondelag, Erlend Fiskum.

- Sterke inntrykk etter flommen

Nes og Flå Bondelag i samarbeid med Buskerud Bondelag arrangerte i dag befaring i Flå og Nesbyen etter ekstremværet, og avsluttet det hele med åpent møte på kulturhuset Nesbyen. – Det gjorde sterke inntrykk å se ødeleggelsene, sier 1. nestleder i Norges Bondelag, Egil Chr. Hoen.

Ber om tiltak for flomrammede bønder

Ekstremværet Hans har ført til enorme skader på årets avlinger. Nå ber Bondelaget om raske tiltak til de som er rammet.

Vi er til stede på Arendalsuka

Norges Bondelag er sterkt representert på Arendalsuka. Her kan du lese om de forskjellige arrangementene.

Seminar om totalberedskap

Flere aktører og politikere var samlet til seminar torsdag denne uka arrangert av Norges Bondelag og LO. Temaet var totalberedskap.

Uoversiktlig situasjon – husk å meld skader

Ekstremværet Hans har herjet flere steder i landet. Andre steder er det tørken som er problemet.

Møtte IFAD i Oslo

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimmig, og utviklingsminister Anne Beathe Tvinneriem, møtte mandag presidenten i IFAD, Alvaro Lario i Oslo.

Geir Pollestad er ny landbruksminister

- Jeg vil gratulere Pollestad som ny landbruks- og matminister, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Seminar om beredskap

Torsdag 10. august arrangerer Norges Bondelag og LO seminaret "Vi er Norges beredskap: Hva krever en mer urolig verden av oss?".

Myndighetene må ta grep umiddelbart

Rovviltansvarlig i Norges Bondelag, Erlend Fiskum, krever at myndighetene tar grep med tanke på binna som herjer i Trøndelag.

Klage til Vestby kommune – IKEA-jordet

Norges Bondelag har sendt inn klage på vedtaket om å gjøre Delijordet i Vestby kommune om til et IKEA-varehus.

Landbruksnæringen møttes om rovvilt

Utmarksbeiteressursene spiller en avgjørende rolle for landbruket i Nord, men forholdene for beitebrukere i Troms må forbedres.

Oppklaring om kvoteordningen for melk

I årets jordbruksavtale legges det opp til flere endringer for å øke andelen eid kvote. Dette har skapt en del forvirring. Her er noen klargjøringer.

Se årsmøtet i opptak her

Se årsmøtet i opptak her. Du kan du høre leders tale, fange opp stemningen i generaldebatten og følge selve valget. I tillegg blir det statsministerbesøk.

Nødvendige tørketiltak

- Vi er i en kritisk og uavklart tørkesituasjon, så det er på høy tid at regjeringen kommer med tiltak, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Ny veileder om beiteskader fra gjess

Norges Bondelag har utarbeidet en ny veileder på hvordan man skal forebygge beiteskader av gjess.

Kan levere mer melk ut 2023

Etterspørselen etter melk er høyere, og leveransene mindre enn forventet så langt i år. Nå øker forholdstallet for kumelk til 0,99.

Kostholdsrådene stikk i strid med mål om økt sjølforsyning

De nordiske kostholdsrådene er nå klare. Vi bør spise betydelig mindre enn 350 gram rødt kjøtt i uken. – Kan gå ut over sjølforsyninga, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Møtte Borch om tørketiltak

Gimming og Solberg møtte landbruksministeren om utfordringene tørken skaper. – Vi må gjøre alt vi kan for å ta vare på både avling og bønder, sier Gimming.

Disse skal lede Bondelaget det neste året

Ledertrioen er gjenvalgt, og får med seg flere nye navn i styret i Norges Bondelag.

Landbruk over hele landet er en garanti for nasjonal beredskap

Dette er resolusjonen fra Norges Bondelags årsmøte 2023.

Sandra Borch besøkte Bondetinget

Landbruks- og matministeren møtte bøndenes utålmodighet om opptrappingsplan: – Vi skal få til noe før neste jordbruksoppgjør.

Mange engasjerte innlegg i årsmøtets generaldebatt

Under generaldebatten på årsmøtets første dag var det mange engasjerte bønder som tok ordet, om tema som rekruttering, inntekt og velferdsordninger. 

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere