Landbrukets brannvernkomité
Landbrukets brannvernkomité arbeider mot nullvisjon for tap av liv i landbruksbranner, og er et samarbeid mellom 28 aktører blant brann- og bygningsmyndigheter, landbruksorganisasjoner, forsikringsselskaper og leverandør- og varemottakerorganisasjoner i landbruket.

Etter mange år med god innsats fra bøndene og positiv utvikling for landbruksbranner, viste 2023 det laveste antall branner som hittil er registrert. Landbruket har hatt en fallende trend i branner siden brannforebyggende el-kontroll ble innført i 2014. Da var antall branner i driftsbygninger 247, og med 101 branner i 2023, er det mer enn halvert siden toppåret for 10 år siden.

Likevel omkom det husdyr i seks branner i 2023, og landbruket vil fortsette den forebyggende innsatsen med uforminsket styrke til nullvisjonen for husdyrbranner er nådd.

 

Brannforebyggende kontroll

Hovedårsaken til branner i landbruksbygg er elektrisk anlegg, og Mattilsynet stiller krav om faglig kontroll av elektrisk anlegg i husdyrbygg hvert 3. år. Forsikringsselskapene stiller konkret krav om brannforebyggende el-kontroll etter standard fra Norsk Elektroteknisk Komité for «El-kontroll landbruk» (NEK 405-3 tillegg B), både i driftsbygninger og bolighus på gårdsbruk. Kontrollen innebærer en sjekk av typiske brannfarlige el-feil og bruk av varmesøkende kamera, som effektivt avdekker varmgang i elektrisk anlegg og utstyr.

– Norske bønder har over tid lagt ned mye innsats i å forebygge brann. Vi er glade for at vi se resultater av arbeidet, med fortsatt nedgang i antall branner i driftsbygninger. Og arbeidet vil fortsette, målet er at ingen husdyr skal omkomme i brann.
Arthur Salte, styremedlem Norges Bondelag

Norge var også først ute med brannalarm for husdyr, og i år er det 20 år siden kravet til brannalarm ble innført. For øvrig er gjennomføring av service og årskontroll viktig for å sikre et velfungerende brannalarmanlegg. Det er også krav om varsling til mobiltelefon, og siden 2G-nettet fases ut i 2025 jobbes det med å få skiftet alle gamle alarmeringer som benytter 2G-nettet.

Over 12 000 bønder vært på kurs i brannforebygging og praktisk slukkeøvelse de siste årene, og nesten like mange naturbrukeslever har deltatt på kurs i brannforebygging i regi av Norsk landbruksrådgiving.

For å gjennomføre brannforebyggende el-kontroll kan du finn en landbrukssertifiserte el-kontrollør med å klikke på nærmeste markering på kartet fra Landbrukets brannvernkomité: lbk.no/sertifikatholdere 

Etter mange år med god innsats fra bøndene og positiv utvikling for landbruksbranner, viste 2023 det laveste antall branner som hittil er registrert.