– Dette har tatt lang tid. Jeg er glad for at regjeringen nå legger fram en sak, og at Stortinget nå kan behandle denne. Vi har store forventninger, og vi er mange som har arbeidet lenge for at vi skal komme til dette punktet, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Årsmøtet i Norges Bondelag fastslo i 2021 at inntektsløft var den viktigste saken å jobbe for framover, og at etterslepet i næringa måtte fylles gjennom en forpliktende opptrappingsplan.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad er ganske sparsomme med opplysninger om det de skal levere til Stortinget i morgen. Men han sier det kommer til å være en forpliktende og tidfestet opptrappingsplan som skal basere seg på nytt tallgrunnlag.

Viser viktigheten av bondens inntekt

– Når regjeringa legger opptrappingsplanen for inntektene i landbruket som en del av planen for økt selvforsyning, viser det hvor viktig bondens inntekt er for å øke selvforsyninga.

– Det er ikke slik at selvforsyninga øker av seg selv ved at denne Stortingsmeldinga blir lagt fram. En viktig forutsetning for økt selvforsyningsgrad er å øke inntekta til bonden i vårens jordbruksoppgjør. Jeg håper Stortinget lander denne saken kjapt, slik at vi får et nytt tallgrunnlag til jordbruksforhandlingene som ganske snart starter, avslutter Gimming.