Inntektsløft og tallgrunnlag
Inntektsløft og tallgrunnlag
Siste oppdateringer
Mandag 15. april 2024 - 10.36
Avlyser bondefrokost i år

Etter at næringskomiteens innstilling i behandlingen av stortingsmeldingen for økt selvforsyning og plan for opptrapping av inntektsmulighetene ble kjent, er bøndene skuffa.

Fredag 12. april 2024 - 11.02
Skuffende og uklart

Næringskomiteens innstilling til den nye stortingsmeldinga er en tapt mulighet for selvforsyning og inntektsøkning som treffer bøndene. Les Bondelagets første kommentarer.

Tirsdag 2. april 2024 - 10.54
Bondelagets høringsinnspill til stortingsmeldinga

Stortingsmeldinga er bra på mange punkter, men ikke godt nok for det løftet norske bønder trenger. I vårt høringsinnspill peker vi på en rekke forbedringer, som er det vi mener må til for å få økt selvforsyning og bondeinntekt på samme nivå som andre grupper.

Fredag 22. mars 2024 - 10.52
Uttale fra representantskapet

Økt sjølforsyning forutsetter inntektsopptrapping, er den klare meldingen fra representantskapet i Norges Bondelag fast. Les uttalen her. 

Fredag 8. mars 2024 - 18.17
Tidsplan fram til nytt tallgrunnlag

Inntekt på nivå med andre grupper og et nytt tallgrunlag har vært bondelagets appell i årevis. Her er et tilbakeblikk.

Fredag 8. mars 2024 - 12.55
Ikke godt nok for å gi mer selvforsyning

Bondelagets førstereaksjon på regjeringas forslag til nytt tallgrunnlag, opptrappingsplan og økt selvforsyning. 

Onsdag 1. november 2023 - 16.21
Første steg til nytt tallgrunnlag

Budsjettnemnda settes i arbeid med å modifisere totalkalkylen, slik at det kan brukes fra jordbruksforhandlingene 2024. Les mer. 

Fredag 20. januar 2023 - 12.26
Høringsinnspill på 9 minutter

Vi går raskt gjennom hovedtrekkene i Bondelagets høringsinnspill til Grytten-rapporten.

Hør via Apple.

Hør via Spotify.

Eller der du vanligvis hører podkast.

Mandag 16. januar 2023 - 14.50
Slik vil Bondelaget måle inntektene i jordbruket

Her finner du hovedpunktene i Bondelagets høringssvar. I tillegg kommer vi innom krav til effektivitet, totalkalkyle, hybridmodellen, årsverk og hva som bør sammenlignes. Klikk her for å komme til saken.

Mandag 16. januar 2023 - 13.05
Bondelaget har levert sitt høringsinnspill

Bondelaget har i dag gitt sitt høringsinnspill ifm. rapporten til Inntekstutvalget for jordbruket. Hvordan inntekten til bonden skal måles for å sikre inntekt på nivå med andre grupper i samfunnet er et viktig spørsmål for næringa. Metoden må ha tillit, stå seg over tid og være til å forstå, mener Bondelaget. Bondelaget foreslår bl.a. å bruke eksisterende driftsgranskninger til å måle bondeinntekten. Les mer her.

Onsdag 14. desember 2022 - 09.05
Et samlet landbruk krever opptrappingsplan

Bondelaget og Småbrukarlaget krever en opptrappingsplan for matproduksjon, etter at det ikke kom noen signaler om dette i statsbudsjettet eller i Stortingets behandling. – Må til for at bønder og forbrukere skal få tillit til at regjeringen tar matsikkerhet på alvor. Les mer.

Onsdag 30. november 2022 - 15.27
Mange nyttige innspill om Grytten-rapporten

Blant deltakerne som benyttet muligheten til å presentere sine innspill for Norges Bondelag var representanter fra fellesuttalelsen som ble initiert av Sandnes Bondelag i Bondelagets interne høringsrunde, samtt representanter fra banker, regnskapskontor og samvirker. Les mer.

Torsdag 10. november 2022 - 12.37
Inviterer til innspillmøter

Norges Bondelag ønsker innspill om rapporten fra Inntektsutvalget fra samarbeidende organisasjoner, samarbeidende regnskapslag og andre med oversikt over rapporten og økonomien i landbruket. Les mer.

Mandag 3. oktober 2022 - 10.47
Inntektsutvalget svarer ikke ut om bondens økonomi

Rapporten fra Inntektsutvalget er lagt fram i dag. – Inntektsutvalget sin vurdering svarer ikke godt nok ut på oppgaven, sier Bjørn Gimming, som mener høringsrunden blir veldig viktig. Les mer.

Torsdag 22. september 2022 - 17.15
Vil du lese deg opp på bondens inntekt?

Totalkalkyle, referansebruk og vederlag. Blir du forvirra? Vi gir deg oversikten over begrepene og hvordan inntektene i jordbruket dannes, og noen av dilemmaene Inntektsutvalget må løse. Klikk her for å komme til nettsak.

Mandag 19. september 2022 - 17.17
Dette må inntektsutvalget levere på

Bondelagslederen har skrevet kronikk som både er publisert på våre nettsider og i Nationen. Klikk her for å lese den.

Fredag 26. august 2022 - 17.20
Inntektsutvalget for jordbruket

Vi har skrevet om Grytten-utvalget, hvem som sitter i det og hva som er deres mandat. Klikk her for å lese artikkelen.

Fredag 17. desember 2021 - 17.33
Inntektskampen styrkes

Bondelaget jobber for økt inntekt til bonden, og nå styrker vi arbeidet på området med en egen prosjektgruppe - prosjekt #inntektsløft. Her kan du lese artikkel om prosjektet.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere