Nyheter

Støtt lokale bønder gjennom Bondens marked

Lokalmatprodusenter over hele landet sliter som følge av koronasituasjonen og bortfall av de markedene de vanligvis leverer til. Nå trenger de din støtte for å komme gjennom perioden.

Massiv motstand mot rovviltklagenemnd

Regjeringen mener at en rovviltklagenemnd er en god ide, men 79% av høringssvarene går imot. Bondelaget møter Energi- og miljøkomiteen i dag.

Bli med på Bonde-TV med sau og lam tirsdag 19. mai!

Det blir lamming og beiting i alle kanaler 19.mai, da Norges sauer, lam, gjetere og sauebønder overtar Bondelagets Facebook og Instagram. Bli med og del dine historier!

Ber om koronapakke

Fjørfebønder er blant dem som opplever at prisen på fôr har skutt i været de siste månedene. Nå ber Bondelaget om en kompensasjon og en koronapakke. Foto: Norsk Fjørfelag.

Norges Bondelag ber regjeringen om en koronapakke for å dekke ekstraordinære kostnader i næringen på grunn av restriksjoner og andre direkte effekter av koronasituasjonen.

Advarer mot klimatiltak som reduserer norsk matproduksjon

Klimakur har sett på muligheten for å kutte klimagassutslipp gjennom et redusert husdyrhold. – Landbruket trenger en klimapolitikk som bidrar til en bedre matproduksjon, ikke en nedbygging av distriktsjordbruket, sier nestleder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

Ukens podkast - Korona verden rundt

Hildegunn Gjengedal foran kontoret til National Farmers Union.

Hvordan påvirker korona bønder og matproduksjon i våre naboland og andre steder i verden?

Arbeidskraft: Åpner for innreise fra tredjeland

Regjeringa åpner nå for at alle utenlandske sesongarbeidere som skal arbeide i landbruket, kan reise inn i Norge.

En annerledes Åpen Gård 2020

Åpen Gård 2020 er planlagt gjennomført søndag 23.august. Rammene for årets arrangementer blir trolig endret på grunn av koronasituasjonen og påmeldingfristen er blitt forlenget.

Våre samarbeidspartnere