Nyheter

RJS med flere nye webinarer i vår

Utover våren kan du delta på flere ulike webinarer i regi av Regnskap- og juridisk service (RJS). Blant kursene du kan delta på er blant annet selskapsformer i landbruket og velferdsordninger.

Utbetalingen av strømstøtte er på vei

Den første utbetalingsrunden av strømstøtte er nå på vei til jordbruks- og veksthusnæringen. Utbetalingen skjer fredag 25. februar og vil normalt være på konto i løpet av fem virkedager.

Statsbudsjettet 2023: Ber regjeringa styrke importvernet

Norges Bondelag har sendt innspill til statsbudsjettet 2023. – Styrket importvern, støtte til klimatiltak og økte investeringsvirkemidler utenfor jordbruksavtalen blir avgjørende for å kunne nå målet om tetting av inntektsgap, sier Bjørn Gimming.

Bondelaget vil bidra til tidligere dyrevelferdsmelding

Forrige uke stemte Stortinget over nye forslag knyttet til dyrevelferd. Den nye stortingsmeldinga ble framskyndet til 2023 og kommer med betydelige føringer.

Denne uka utbetales tilskudd med ekstra kompensasjon

Hovedutbetalingen av produksjonstilskuddene kommer på konto denne uka. Utbetalingen inkluderer også kompensasjonen som ble avtalt under høstens tilleggsforhandlinger.

Bondelaget utålmodig etter gjødselløsning

Onsdag var Bondelaget og Småbrukarlaget i møte med Sandra Borch for å finne målretta løsninger på de galopperende gjødselkostnadene. – Vi trenger tiltak før våronna, og vi er utålmodige for å få dette til, sier Bjørn Gimming.

Bekymret for om unge vil ta over

Mandag var Bjørn Gimming i regjeringens kontaktutvalg for å snakke om situasjonen i landbruket foran vårens jordbruksforhandlinger. Lederen i Norges Bondelag ga klart uttrykk for behovene i næringa og hvor viktig kommende jordbruksoppgjør blir.

Krever mer åpenhet rundt matprisene

Prisene på flere matvarer har gjort et kraftig hopp, men det er ikke så lett å vite hvor mye som tilfaller de som produserer maten. Nå krever Bondelaget mer åpenhet i verdikjeden.

Ulvejakta kan starte

Fredag ettermiddag fikk Staten medhold fra lagmannsretten i ulvesaken. Fellingen av de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås kan dermed starte.

Nå kan du registrere deg for strømstøtte

Torsdag kom innstillingen fra næringskomiteen i Stortinget om strømpakken til jordbruket. For rask utbetaling må du registrere deg innen 17. februar.

Spørsmål og svar om kompensasjonsordningen for strøm

Hvordan slår strømkompensasjonen ut for deg som bonde og hva har Bondelaget gjort for å gjøre ordningen mer treffende for landbruket?

Enige om strømstøtte til landbruket

SV og regjeringen er nå enige om strømstøtte til landbruket. 500 millioner kroner ekstra blir bevilget. Så vidt Norges Bondelag forstår er det også enighet om viktige føringer om inntektsløft og selvforsyning til årets jordbruksoppgjør. Når det gjelder gjødsel er det fortsatt usikkert.

Næringskomiteen vil framskynde dyrevelferdsmelding

Bondelaget er klare til å bidra i meldingsarbeidet, men det er viktig at den er faglig basert.

Mette er den nye Bondelagskokken

Mette Julius Evensen (31) gikk seirende ut som Bondelagskokken 2022-23. – En kunnskapsrik og inspirerende kokk med bærekraft og lokalmat i ryggmargen, sier bondelagsleder Bjørn Gimming.

Vil bli bedre kjent med bonden. Blir Jørgen ny Bondelagskokk?

Jørgen Ravneberg (29) mener restaurantbransjen har en viktig rolle knyttet til opplysning, påvirkning og inspirasjon. For å bli enda bedre kjent med matprodusenter vil den dyktige kokken bli Bondelagskokk.

Bondehelse i tøffe tider

Høye kostnader og dårlig økonomi kan gå ut over mer enn lommeboka. Her er tips og råd!

Fellingsforbud av ulv øker mulig skadeomfang

Dommen fra Oslo Tingrett søndag opprettholder vedtaket om fellingsforbud av ulv innenfor ulvesona. – Dette er svært alvorlig og betyr i praksis at ulvesona er blitt et ulvereservat samtidig som skadeomfanget utenfor sona kan øke, sier Erling Aas-Eng.

Mette vil bli Bondelagskokk. – Som kokk vil jeg bruke det beste

Mette Julius Evensen (31) blir motivert av fantastiske råvarer og ildsjeler. Som kokk er hun svært kvalitetsbevisst og hun brenner for morgendagens helter. Nå ønsker hun å bli Bondelagskokk.

Gjødselprisene truer matproduksjonen – ber om møte med Borch

Prisveksten på gjødsel har fortsatt med ekstraordinær stigning denne vinteren. For ikke å få redusert matproduksjon ber faglaga om et møte med landbruks- og matminister Sandra Borch.

Bondelaget tar grep når kostnadene øker

Dette er grepene Bondelaget tar for å lette på de skyhøye kostnadene.

Økning i tapte sau og lam til rovvilt

Nye tall fra Miljødirektoratet viser en liten økning i tap av sau og lam til rovvilt i 2021.

Initiativ for gjødselkompensasjon

Tilgang på gjødsel er det mest kritiske før våronna. Nå ber Bondelaget om samarbeid for å gi bonden sikkerhet, og for å unngå lavere matproduksjon.

Er Vegard fra Narvik den neste Bondelagskokken?

Vegard Stormo (45) er finalist i kåringen av Bondelagskokken 2022-2023. Med et sterkt engasjement for lokalmat og historiefortelling ønsker han å bygge bro mellom gamle og nye mattradisjoner.

Valgnemnda er i gang med arbeidet

Det er tid for organisasjonen til å gi innspill til valgnemnda. Styremedlemmer på valg stiller seg til disposisjon med unntak av ordfører og representant for Felleskjøpet Agri.

Møtte næringsministeren med krav om kjedemakttiltak

Tiltak mot kjedemakta og ingen nye innrømmingar på handel var hovudbodskapen når Norges Bondelag møtte næringsministeren denne veka.

Stor usikkerhet blant kornbønder

På Kornkonferansen 2022 var kostnadssituasjonen, produksjonen framover og målet om økt matkornproduksjon blant temaene.

Følg Kornkonferansen 2022

Norges Bondelag og Felleskjøpet arrangerer kornkonferanse tirsdag 18. januar 2022. Landbruks- og matministeren er blant gjestene som skal snakke om ny regjering og ny landbrukspolitikk.

Strømordning på plass for landbruket

Regjeringa kommer med strømkompensasjon til bønder. – Dette er bra, og i tråd med det vi har bedt om, sier Gimming.

Positive signaler om strøm

Etter møte med finansministeren har organisasjonene fått avklart at regjeringa jobber for løsning. – Det må komme en løsning for bondens ekstraordinære strømkostnader raskt, sier Bjørn Gimming.

Superververen fra Strand

Reinert Idsø fra Strand Bondelag er Årets verver i Bondelaget. Han har ikke hatt spesielt sansen for verving tidligere, men betydningen av et samlet landbruk gjorde at han hoppet i det. Det resulterte i hele 21 nye medlemmer. Vi har tatt en prat med superververen.

– Kostnadene må dekkes raskt

– Landbruksministeren viser forståelse for den alvorlige situasjon landbruket befinner seg i nå, men det er viktig at det kommer noe på strøm også, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Globale utfordringer krever tiltak også i Norge

Norges Bondelag har i dag sendt et brev til statsministeren med bekymring for de høye råvareprisene som utfordrer matsikkerheten.

Positiv til styrking av dyrevelferden

Bondelaget deltok på høring om Venstre-representanters dyrevelferdsforslag.

Ber om hastemøter om kostnadsøkningene

Bondelaget og Småbrukarlaget ber om hastemøter med ansvarlige departementer så raskt som mulig. Bakgrunnen er de ekstraordinære kostnadsøkningene som matprodusenter opplever for tiden.

Faglagene møtes om strakstiltak

Når situasjonen er kritisk, er det viktig at faglagene går sammen. Bondelaget har invitert Bonde- og Småbrukarlaget til møte om bøndenes økende kostnader, og for å finne løsninger i samarbeid.

Kompensasjon for høye strømpriser må forsterkes betydelig

Norges Bondelag ber om at kompensasjonsordningen for høye strømpriser tilpasses til å dekke behovet i landbruket bedre.

Nå er dyrevelferdsprogram for storfe i gang

Med dette vil storfenæringas dokumentere og forbedre av dyrevelferden hos alle storfe.

Krever strakstiltak for bonden

Situasjonen for bonden er akutt, og det trengs tiltak for å sikre matproduksjonen nå. Bruk løsningene som gir best uttelling for bonden, krever Bondelaget.

Stans i ulvejakt kan gi store konsekvenser

Torsdag ble det kjent at Oslo Tingrett midlertidig stanser lisensfellingen av ulv innenfor sonen. Bondelaget mener dette kan føre til alvorlige konsekvenser for mange, også utenfor ulvesonen.

Ønsker stortingsmelding om dyrevelferd velkommen

Mandag varslet regjeringa at de vil legge fram en stortingsmelding om dyrevelferd i 2024. Fra Bondelagets side har dette vært ønsket lenge og nyheten blir tatt godt imot.

Med ønsker om et godt nytt år

Juleroen er i ferd med å senke seg, og jeg tror det er viktig for oss alle å ta en liten pust i bakken. Det har vært tøffe kamper og viktige gjennomslag.

Vinterens lisensjakt i tråd med lokal forvaltning og Hurdalsplattformen

Nå er det klart at regjeringa opprettholder rovviltnemndenes vedtak om å ta ut fire ulveflokker inne i ulvesona. Lisensjakta starter 1. januar.

Jordbruksforhandlingene: Alle medlemmer kan påvirke!

Dagens situasjon i landbruket gjør at vårens jordbruksforhandlinger blir viktigere enn noen gang. Nå trenger Bondelaget innspill fra alle medlemmer i hele landet.

Norges Bondelag oppnår resultater

På tampen av et hektisk halvår, må vi benytte anledningen til å se tilbake på hva som har preget bondelags-høsten, og alt vi faktisk har fått til!

Nødvendig ordning for tilgangen til norske grønnsaker

Bondelaget og Småbrukarlaget ba om en særskilt støtteordning for veksthusnæringa, grunnet kraftig økte strømkostnader. I dag har regjeringa foreslått en slik ordning.

Inntektskampen styrkes

Bondelaget jobber for økt inntekt til bonden, og nå styrker vi arbeidet på området med en egen prosjektgruppe - prosjekt #inntektsløft.

Sju norske kandidater klare til nordisk matkamp

Nå er det klart hvem som skal representere Norge i den nordiske matprisen Embla.

Bolighus på gårdsbruk omfattet av strømordning

Bondelaget har fått avklaring om at strømpakken for husholdninger også omfatter bolighus på gårdsbruk.

Ber om energiløsning for veksthusene

Bondelaget og Småbrukarlaget ber om en særskilt støtteordning for veksthusnæringa grunnet kraftig økte strømkostnader.

Disse finalistene kjemper om å bli ny Bondelagskokk

Tre kandidater gjenstår i kampen om å bli den neste Bondelagskokken. Sammen representerer finalistene en god og allsidig bredde i norsk matkultur, mener juryen. Den store vinneren kåres 3. februar.

Våre samarbeidspartnere