Nyheter

Endelig full seier for fruktbøndene!

To år etter vinteren 20/21 der mer enn 100 000 frukttrær bukket under for frostskader, kan alle de over 100 fruktbøndene som ble rammet, søke om støtte til opprydding og nyetablering.

Diskuterte bærekraft som forbrukeren vil ha og bonden kan leve av

Synet på hva bærekraftig norsk matproduksjon betyr ble belyst fra bonden, forbrukeren, vitenskapen, miljøbevegelsen og politikken sitt ståsted under Bondelagets seminar om temaet.

Her finner du direktesending om bærekraftig matproduksjon

Norges Bondelag inviterer til et matnyttig frokostseminar om bærekraftig matproduksjon. Bærekraft er på alles lepper og vi spør – hva vil det si å få en mer bærekraftig matproduksjon?

Statsministerbesøk om avrenning til Oslofjorden

Statsminister Jonas Gahr Støre og to statsråder besøkte Bryn Gård i Rykkinn i Bærum kommune for å lære om avrenning til Oslofjorden.

Innspill fra 51 organisasjoner

I to dager har forhandlingsutvalget i Norges Bondelag hatt møter med organisasjoner og virksomheter som vil komme med innspill før årets jordbruksforhandlinger.

Bondelagets innspill til statsbudsjettet 2024

Tollvern, støtte til klimatiltak og bonde- og dyrehelse er noe av det Norges Bondelag har fremhevet i sine innspill til regjeringens budsjettarbeid som nå er i gang.

7000 har tatt i bruk klimakalkulatoren

Under det årlige klimatoppmøtet ble det blant annet snakk om landbrukets klimakalkulator.

Hvordan få de med videre?

Det er cirka 4000 båsfjøs som ikke har bygd om til løsdrift. – Det store spørsmålet er hvordan vi skal få de med videre, sa leder i Norges Bondelag da han innledet dagens frokostseminar om fremtiden til melkeproduksjonen i landet.

Landbrukets årlige klimatoppmøte

Hvor langt er landbruket i Norge kommet med klimaarbeidet og klimaplanen? Og hva må til for at det gode arbeidet skal fortsette? Møtet streames på Zoom.

Følg frokostseminar DIREKTE her

I klemma mellom krav og kostnader - norsk melkeproduksjon. Er vi forberedt på konsekvensene av omstillingene melkebøndene står foran, både for norsk matproduksjon og Distrikts-Norge? Norges Bondelag inviterer til frokostseminar som avsluttes med debatt.

Hilsen til Ukrainas bønder

Det er ett år siden Russland invaderte Ukraina, og krigen berører oss alle. I dag sendte Norges Bondelag en hilsen til sine kollegaer i landet.

Frist for å søke om strømstøtte

Hvis du ikke har søkt om strømstøtte tidligere, er fristen 28.februar for jordbruksforetak og veksthus.

Viderefører strømstøtten til landbruket ut 2024

- Svært bra at regjeringen viderefører strømstøtten til landbruket ut 2024. Dette skaper helt nødvendig forutsigbarhet for norsk matproduksjon i en urolig tid og vil bidra til å sikre norsk matberedskap, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Denne uka utbetales produksjonstilskuddet

Tilskuddene økte i jordbruksforhandlingene 2022, og denne uka kommer pengene på konto.

Oppfordret til fortsatt satsning på matberedskap

Lederen i Norges Bondelag deltok den 10. februar i regjeringens kontaktutvalg. Her løftet han viktige saker for næringa.

Storfetuberkulose i Norge

Oppfordrer alle til å ha gode rutiner for smittevern.

Økokongress 2023: Tre tiltak for å lykkes med økolandbruket

Skal morgendagens økolandbruk lykkes med sin spydspissfunksjon må det satses enda mer på kunnskap og forskning, og konkrete produksjonsmål og mål for offentlige innkjøp må på plass, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Borgarting lagmannsrett: Åpner for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona

- Avgjørelsen er en stor lettelse for alle som er bor i dette området, og som lever med belastningene og konsekvensen av å ha ulv tett innpå seg, sier Erling Aas-Eng, styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag.

Bondelaget krever mer åpenhet

Flere matvarer har økt kraftig i pris denne uka. – Svært lite av denne prisøkningen kommer bonden til gode, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Presenterte Bondelagets kornstrategi

Under Kornkonferansen 2023 presenterte lederen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, Bondelagets helhetlige korn- og proteinstrategi fram mot 2030.

Følg Kornkonferansen her!

I dag arrangerer Bondelaget og Felleskjøpet årets Kornkonferanse. Bli oppdatert om markedssituasjonen for norsk korn, nye muligheter for matkorn og alt som rører seg i norsk kornproduksjon.

Valgnemnda er i gang med arbeidet

Det er tid for organisasjonen å gi innspill til valgnemnda. Styremedlemmer på valg stiller seg til disposisjon med unntak av et styremedlem og 1.varamedlem til ordførerkorpset.

Grune Woche 2023: Næringsdelegasjonen på plass og BU-vinner kåret

Bondelagsleder Bjørn Gimming er på plass i Berlin som en del av Næringsdelegasjonen til landbruks- og matminister Sandra Borch(Sp).

Nye kostholdsråd (NNR): -Skaper ikke tillit

Norges Bondelag har sendt høringssvar på en av artiklene om bærekraft som skal danne grunnlag for nye nordiske kostholdsråd. – Vi etterlyser bedre metodikk, mer forankring i nasjonale forhold og bredere vurdering av bærekraft. Dette skaper ikke tillit, sier Egil Chr. Hoen, 1.nestleder i Norges Bondelag.

Resultater fra dyrevelferdskampanje

I dag ble resultatene fra Mattilsynets tilsyn med svinebesetninger lagt fram. – Det er for mange regelbrudd, sier Bjørn Gimming.

Møtte departementet om avrenning til Oslofjorden

Tirsdag var det møte på Bergerud gård i Varteig i Østfold om avrenning til Oslofjorden. – Vi må fortsette å få lov til å jobbe målrettet mot avrenning, sier fylkesleder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud.

Slik vil Bondelaget måle inntektene i jordbruket

Dette mener Bondelaget om forslagene fra Inntektsutvalget.

Inntektsmåling i landbruket: Tillit og reelle tall avgjørende

-Når vi skal måle bondens inntekt for å sammenlikne med andre grupper, må vi ha en metode som har tillit hos både næring og politikere, og som baserer seg på reelle tall. Dette mener vi ikke Inntektsutvalgets modell oppfyller, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Opprettholder stopp av lisensfelling: - Tida renner ut

- Bondelaget fryktet dette utfallet, men jeg regner med at staten anker kjennelsen til lagmannsretten. Imidlertid renner tida fra oss, sier Aas-Eng, styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag.

-Fortsatt bekymret for prosessen

Leder av Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems, ble ikke beroliget etter status- og dialogmøte hos Helsedirektoratet om prosessen rundt utarbeidelse av nye nordiske ernæringsråd (NNR).

Flere bruker klimakalkulatoren

Antall bønder som har tatt i bruk klimakalkulatoren har steget med nesten 200 prosent siden august 2021.

Satsing på landbruket i nord

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, var til stede i dag da satsingen «Bærekraftig landbruk og verdiskaping i nord» ble lansert av landbruks- og matminister Sandra Borch og fylkesråd for næring, plan og miljø i Troms og Finnmark fylkeskommune Karin Eriksen.

Nå kommer medlemsundersøkelsen

Alle medlemmer bør til å benytte sjansen til å fortelle hva de mener bondelaget skal jobbe med, oppfordrer Bodhild Fjelltveit.

For snevert om bærekraft, mener Bondelaget

Nye ernæringsråd skal ikke bare vurdere sunnhet, men også bærekraft. Da må alle aspekter av bærekraft være med, sa bondelaget til statsråd Tvinnereim.

Kornkonferansen 2023

Norges Bondelag og Felleskjøpet arrangerer kornkonferansen torsdag 26. januar 2023.

Stopper fellingstillatelse: - Helt nødvendig å regulere ulvebestanden

-For å redusere belastningene for de som bor i ulvesonen og gjøre det mulig å ha beitedyr i disse områdene i fremtiden, er det helt nødvendig å regulere bestanden av ulv, sier Erling Aas-Eng, styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag.

Med ønsker om en god jul!

Les Bondelagslederens tilbakeblikk på 2022 - et år vi vil huske for krig, matberedskap og inntektskamp.

En styrking av familielandbruket

LMD vil flytte myndighet for å gi konsesjon til AS fra kommune til statsforvalter. Bra, mener Bondelaget.

Prøv vår quiz!

Test venner og bekjente i jula for å se hvor mye de kan om norsk landbruk.

Oppfordrer hele organisasjonen til å gi innspill

Alt er klart for å starte 2023 med det viktigste arbeidet vi gjør gjennom året: lokallaga inviteres til å gi sine prioriteringer før jordbruksoppgjøret.

Forventer uttak også av Mangenflokken

I dag ble det klart at regjeringa vil ta ut tre grenseflokker med ulv, og at det ikke åpnes for ordinær lisensfelling av ulvene i Mangenreviret.

Ikke grunnlag for å endre jaktstart på grågjess

Vingefjær på grågjess er avgjørende for flygeevnen deres og jaktstarten reguleres ut fra tilveksten. Et forskningsprosjekt fra Vesterålen viser stor variasjon på fjærutviklingen. Det er dermed ikke forsvarlig å endre jaktstarten.

Strømstøttetaket videreføres likevel

Landbruket får strømstøtte opp til 60 000 kWt per måned også neste halvår – Bra og helt nødvendig i en svært krevende tid, kommenterer Bjørn Gimming.

Distribusjonstilskudd på overtid

Landbruksdirektoratet har utredet de konkurransepolitiske tiltakene i PU-ordningen og kommet med sine anbefalinger. – Vårt mål er å sikre bonden en større andel av verdiskapinga og ta vare på melkeproduksjonen over hele landet, sier Bjørn Gimming.

– Legg forslaget om forbud i en skuff!

Norges Bondelag ønsker velkommen tiltak for å bedre forholdene i verdikjeden for mat, men mener et forbud mot usaklige forskjeller i innkjøpspriser er en avsporing og kan føre til mer bruk av EMV.

Tjener mindre enn lønnsmottaker tross økning i inntekta

Stor økning i jordbruksinntekta, i hovedsak på grunn av stengte grenser og økt salg. Til tross for økningen er inntektsnivået til bonden langt under lønnsmottaker.

Valgnemnda ønsker innspill

Valgnemnda er i gang med arbeidet og ønsker innspill til styrekandidater i Norges Bondelag.

Et samlet landbruk: – Opptrapping må på plass nå!

En klar og tydelig opptrappingsplan for matproduksjon må til for at bonde og forbruker skal få tillit til at regjeringen tar matsikkerhet og verdiskapning på alvor inn i framtida.

Landbruksrådgivning i utvikling

NLR finnes over hele landet, og skal nå bli én enhet. – Dette er viktig for å gi alle bønder like god rådgivning, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Utsetter enkelt grep for norsk matproduksjon og bedring av bondens økonomi

– Det er bra at næringskomiteens flertall vil innføre prosenttoll, men vi er skuffet over at de vil utsette det til neste statsbudsjett. Behovet er stort nå, sier Bjørn Gimming, leder Norges Bondelag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere