– Vi har sendt rapporten på høring i organisasjonen. Behandling i medlemsdemokratiet er svært viktig for vårt høringssvar til departementet. Samtidig er det også viktig for oss at vi fanger opp landbrukets samla innspill om de viktigste prioriteringene i oppfølgingen av rapporten, sier lederen i Norges Bondelag.

Alle fylkeslag har mottatt et internt høringsnotat med de viktigste momentene i rapporten fra Inntektsutvalget, og Gimming håper alle medlemmer med meninger om økonomien i landbruket bruker sin stemme i den interne høringen. I tillegg ønsker Bondelaget innspill fra andre interessenter i landbruket, som samarbeidende organisasjoner og regnskapskontor.

– Vi er på jakt etter synspunkter på NOU’en, og vi er på jakt etter kunnskap og vurderinger som kan være nyttig for oss i vårt arbeid fram mot høringssvaret vårt, sier Gimming og fortsetter:

– Innspillene blir viktige i arbeidet opp mot den politiske prosessen for å finne den nye måten å nivåmåle bondens inntekt på. Opptrappingsplanen, som Stortinget skal vedta, innebærer at bonden skal ha inntekt på nivå med lønnsmottakeren.

Påmelding

Innspillsmøtene vil være digitale og avholdes tirsdag 29. november 2022. Frist for påmelding er 21. november 2022. Det er satt av 20 minutter til hver deltaker, og både representanter fra arbeidsutvalget i Norges Bondelag og ansatte i sekretariatet deltar i møtene.

Representanter fra samarbeidende organisasjoner, samarbeidende regnskapslag og andre med oversikt over økonomien i landbruket og rapporten fra Inntektsutvalget, kan sende påmelding på e-post til sigrun.pettersborg@bondelaget.no innen 21. november med følgende opplysninger:

  • Organisasjon
  • Kontaktperson med telefonnummer
  • Navn, rolle og epostadresse for de som skal delta i møtet

Trenger du å lese deg opp på rapporten? Les alt om Inntektsutvalget her

Litt mye og krevende å sette seg inn i? Lytt deg opp med Landbrukspodden.