– Dette skaper en unødvendig økonomisk utfordring for bønder som allerede er i en presset situasjon, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

I dag ble det enighet blant regjeringspartiene om statsbudsjettet. Ifølge protokollen på arbeiderpartiet.no blir ikke strømstøtteordningen med et tak på 60 000 kWt videreført i 2023. Dermed blir taket nedjustert til 20 000 kWt fra 1. januar.

Avhengig av forutsigbarhet

Endringen var et viktig grep for å skape forutsigbarhet for bonden, en visshet om at det vil lønne seg å lagre og selge varene. Norges Bondelag poengterte viktigheten av at den ble videreført i et skriftlig innspill til finanskomitéen. Klikk her for å lese innspillet.

– Nå som den forutsigbarheten blir borte kan det bli spesielt utfordrende for grøntprodusenter som produserer på friland. De er helt avhengig av å tørke, kjøle og lagre varene på egne lagre gjennom vinteren.

– Flere av disse produsentene har et strømforbruk som er tre-fire ganger så høyt som 20 000 kWt. Også flere husdyrproduksjoner opplever utfordringer med taket på 20 000 kWt.

Flere produsenter risikerer dermed store tap ved å holde kjølelagrene for grønnsaker i gang med de ekstraordinære høye strømutgiftene.