Regjeringens forslag om at det maksimale strømstøtteberettigede strømforbruket for primærprodusenter i jordbruket heves fra 20 000 til 60 000 kWt per måned ble torsdag vedtatt i Stortinget. Bakgrunnen for hevingen er blant annet behovet for å lagre årets avlinger kjølig, slik at vi kan sikre selvforsyningen gjennom vinterensBjørn Gimming ber om forutsigbarhet for matprodusenter gjennom hele lagersesongen (foto: Erik Thallaug) galopperende strømpriser og forhindre matsvinn.

Endringen gjelder for månedene oktober, november og desember 2022.

– Det er gjort en stor jobb, også fra regjeringen sin side, for å sikre at det blir produsert mat i årets sesong. Og det er bra at Stortinget nå slutter seg til regjeringens nødvendige justeringer i strømstøtteordningen for å ta vare på den og sikre norsk matforsyning, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Samtidig minner han om at 2023 begynner å nærme seg. Norges Bondelag har bedt om at det øvre taket på 60 000 kWt per måned videreføres i 2023.

–  Det er viktig å fortsette å ta vare på den maten som er produsert, både av hensyn til matsikkerhet og bærekraft. Da er det nødvendig med forutsigbarhet gjennom hele lagersesongen, i en krevende tid. Matprodusentene fortjener derfor en rask avklaring på hva man skal planlegge for etter nyttår, sier Gimming.