Det er tidligere kjent at Bionova skal etableres i Mjøstårnet i Brumunddal, og at de får et titalls ansatte. Det er også tidligere kjent at Innovasjon Norges pott i verdiskapingsprogrammet (160 millioner kroner) og bioøkonomiordningen (35 millioner kroner) nå vil bli forvaltet av Bionova. Totalt får den nye satsingen nå 280 mill.kr til forvaltning.

- Det er gledelig å se at det satses på Bionova, og her er det penger å hente for bonden. Bionova blir et viktig verktøy for bonden for å nå klima og bærekraftambisjonene i landbruket, sier Gimming.

Det er flere tiltak bonden kan gjøre i dag, men som gir økte kostnader.

- For at disse tiltakene skal bli gjennomført er det nødvendig med tilskudd til bonden. Det vil være det som avgjør om bonden har mulighet til å gjennomføre disse tiltakene, sier Gimming.

Følger opp klimaavtalen med jordbruket

Landbruks- og matminister Sandra Borch sier at landbrukets bidrag til å løse klimautfordringene og reduksjon av forurensning såt høyt på regjeringens dagsorden.

- Regjeringen følger opp klimaavtalen med jordbruket, som skal redusere utslipp og øke opptak av karbon. Etablering av Bionova blir et viktig verktøy i dette arbeidet, for å nå målene i klimaavtalen, sier Borch.