Bondelaget ønsker å drøfte kostnadsutviklingen og hvilke mulige tiltak en kan gjøre på kort sikt for å bedre likviditetssituasjonen i landbruket

Gimming forteller om mange bekymringsmeldinger fra medlemmer som sliter økonomisk om dagen. Vårens jordbruksoppgjør la til grunn sterk kostnadsvekst, i en tid med stor usikkerhet. Usikkerheten er stor også i dag, og den internasjonale situasjonen fortsetter å påvirke en kraftig kostnadsutvikling.

– Kostnadene og regningene kommer på bondens bord før inntektene, noe som utfordrer likviditeten. Vi får tilbakemeldinger om at flere opplever at likviditeten er anstrengt, sier Gimming. 

Produksjonstilskuddet basert på årets jordbruksoppgjør kommer i februar neste år.

Nå ønsker Gimming dialog med banker, både for å informere om hvordan Norges Bondelag vurderer kostnadsutviklingen sett opp mot forutsetningene som ble lagt til grunn i jordbruksavtalen, og for å høre hvordan bankene vurderer likviditetssituasjonen.

– Målet er at vi får mer kunnskap om hvilke mulige tiltak som kan iverksettes på kort sikt. Dette er svært viktig for at bonden faktisk kan fortsette å produsere mat over hele landet, avslutter Gimming.

Møtet arrangeres digitalt, fredag 11. november kl. 13:00 – 14:30.