Egen matproduksjon er en del av den nasjonale beredskapen og bevisstheten rundt viktigheten av dette har økt dette året. Samtidig opplever norske forbrukere den høyeste prisveksten på mat på flere tiår. Da stiller også mange seg spørsmålet om hvem som tjener på de rekordhøye prisene vi betaler i matbutikken. Er det bonden? Hvordan forklarer ulike aktører og eksperter i dagligvaremarkedet prisøkningen?

– Fra bondens side er det allerede full åpenhet om prisdannelsen, tilskudd og kostnader, men vi vet ikke hva som skjer med prisen på maten ute i butikk, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag som lenge har vært en pådriver for økt konkurranse og større åpenhet rundt prisdannelsen i dagligvarebransjen.

Nå arrangerer Norges Bondelag et åpent frokostseminar om tematikken. Flere dyktige og engasjerte foredragsholdere med ulike faglige ståsteder vil belyse utfordringene. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) vil også delta med innlegg om kjedemakt og hva regjeringen vil gjøre på området fremover. Seminaret avsluttes med debatt.

 

???: Torsdag 17.november 2022
Frokost: 0730 – 0800
Programstart: 0800 - 0945
????: Mezzaninen i 2.etasje hos Doga, Hausmannsgate 16, Oslo

Det er begrenset med plasser. Deltagere må gi beskjed om påmelding på epost til anne.cathrine.wangberg@bondelaget.no, senest tirsdag 15.november

Seminaret vil bli strømmet live på Facebook og på www.bondelaget.no.

 

Program:

07:30 Frokost
08:00 Velkommen og innledning v/ Bjørn Gimming, leder Norges Bondelag
08:10 Norsk prisvekst i et europeisk perspektiv v/ Christian Anton Smedshaug, daglig leder Agri Analyse
08:25 Derfor trenger kjedemakta en vaktbikkje v/ direktør Tor Erik Engebretsen, Dagligvaretilsynet
08:40 Forbrukerens perspektiv i en økonomisk urolig tid v/ Trond Blindheim, dosent i markedsføring Høyskolen Kristiania
09:00 Innlegg v/næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), Næringsdepartementet
09:15 Debatt. Ledes av Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef Norges Bondelag
09:35 Takk for i dag v/ Bjørn Gimming, leder Norges Bondelag

 

Generalsekretær Sigrid Hjørnegård leder seminaret.

Velkommen!