Inntektsutvalgets rapport har forslag til metoder for å måle bondens inntekt. Rapporten er nå ute på høring i Norges Bondelag, og det er mye å sette seg inn i for den som vil svare.

I tillegg til høring i egen organisasjon, har Bondelaget invitert til innspillsmøter 29. november. Her har vi invitert samarbeidende organisasjoner, Bondeopprøret, samarbeidende regnskapslag og andre interessenter som har meninger om økonomien i landbruket og rapporten. Her kan du lese mer om innspillsmøtene.

Samlet skal dette gi styret i Norges Bondelag grunnlag til å gi høringssvar til Landbruks- og matdepartementet 16. januar.

Bondelaget har gjort flere dypdykk for å forklare rapporten, og her har vi samlet det meste:

 

Bondelagets forventninger og reaksjoner:

 

Hvis du er tillitsvalgt i Bondelaget, kan du logge inn på Min Side og finne videoer og plansjer som forklarer utredningen fra Inntektsutvalget og konsekvenser av forslagene. Dette er nyttig bakgrunn til lokal- og fylkeslag som vil svare på Bondelagets interne høring innen 1. desember.

Rapporten fra Inntektsutvalget er et ledd i arbeidet med å løfte inntektene i landbruket. Inntektene skal måles på nivå med andre grupper, og Regjeringen har lovet en opptrappingsplan. Alle saker om inntektsløft finner du her.