Blant deltakerne som benyttet muligheten til å presentere sine innspill for Norges Bondelag var representanter fra fellesuttalelsen som ble initiert av Sandnes Bondelag, i Bondelagets interne høringsrunde. Også representanter fra banker, regnskapskontor og samvirker benyttet muligheten.

– Det er veldig bra at så mange tok seg tid til å komme med innspill til oss. Det var mange interessante synspunkter fra ulike ståsteder som vil bli nyttig for oss i arbeidet fram mot vårt høringssvar, sier Gimming.

Alle organisasjonene som er medlem i representantskapet var invitert. Noen skal sende egne høringsinnspill, andre ønsker å støtte Bondelagets eller benyttet denne dagen til å komme med innspill. Eksempelvis ga Tine sine betraktninger knyttet til melkeproduksjonen og produksjon over hele landet, og Bygdeungdomslaget framla de unges synspunkter.

Nyttig møte

For leder i Norges Bygdeungdomslag, Henrik Nordtun Gjertsen, var det viktig å formidle hvordan et nytt tallgrunnlag kan påvirke og hjelpe unge bønder, og de som vil inn i næringa.

– Vi er veldig glade for at Bondelaget tar seg tid til å høre andre organisasjoner i landbruket foran en så viktig sak. Nå er tida for å stå sammen om de viktige sakene. Det trenger vi for å få tilstrekkelig gjennomslag det neste halvåret frem til vi får vedtatt en ny jordbruksavtale basert på nytt tallgrunnlag og ny opptrappingsplan, sier Gjertsen.

Johnny Melting, fra Berg Økonomi i Trøndelag som driver regnskap og økonomisk rådgivning, benyttet også muligheten i å gi innspill om rapporten. Han opplevde det som nyttig å legge fram sine synspunkter for Bondelaget.

– Vi er tett på bonden og landbruket, og har god oversikt over den økonomiske situasjonen og utfordringene som preger landbruket nå. Arbeidet med rapporten fra inntektsutvalget blir svært viktig, og jeg synes derfor det er veldig bra at vi blir invitert til å delta i et sånt møte og får lagt fram våre synspunkter. Vi opplevde dette som kjempeinteressant, sier Melting.

De store linjene

Sven Martin Håland er leder for Sandnes Bondelag og har ført pennen i et felles høringssvar til Bondelagets interne høring, som også mange lokallag har stilt seg bak. Han deltok i innspillmøtet sammen med finansanalytiker Torkel Eide.

Håland mener at modellen som utvalget presenterer ikke gir noen forklaring på tallene. Han forteller at han så på innspillsmøtet som en forlengelse av deres høringssvar, som spredte seg mer enn han kunne forutse.

– Vårt svar er så grundig diskutert og jeg opplever at vi er enige om problembeskrivelsen. I møtet valgte vi derfor å fokusere mer på de store linjene og løsningene. Det jeg prøvde å få fram er at vi må utfordre det tankesettet om at bonden ikke er rasjonell og skaper sitt eget underskudd, som gjentar seg mange ganger i rapporten.

Videre vil alle fylkeslagene i Bondelaget oversende sine svar på den interne høringen i løpet av denne uka. Regjeringens høringsfrist er 16. januar 2023.