Nyheter

Statens tilbud vs. Bondelagets krav

Her er hovedforskjellene mellom krav og tilbud i årets jordbrusforhandlinger.

Statens tilbud: Stor avstand i tetting av inntektsgap

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret har en langt lavere inntektsvekst enn jordbrukets krav. – Skal vi fjerne tvilen i landbruket slik at bonden fortsetter som matprodusent, trenger vi et kraftigere inntektsløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Se opptak av pressekonferanse med fremlegging av statens tilbud

Fredag kl 13 legger staten fram sitt tilbud i jordbruksforhandlingene, som et svar til kravet fra Bondelaget. Følg pressekonferansen her!

Dystre tall fra Landbruksbarometeret

Tallene fra Landbruksbarometeret 2023 er klare. 38 prosent av de spurte vil ikke anbefale unge å bli bonde.

Livesending Landbruksbarometeret onsdag kl. 08

Kan årets jordbruksoppgjør snu stemningen i landbruket? Vi presenterer resultatet fra Landbruksbarometeret 2023. En samlet fremstilling av norsk landbrukets løpende utvikling.

Slik påvirker kravet matprisene

Mange lurer på hvordan årets krav vil slå ut på matprisene.

Alvorlig oppgjør: Nå trengs politisk vilje til et kraftig inntektsløft

– Den økonomiske situasjonen i landbruket er alvorlig, og behovet for å løfte inntektene er stort. Vi må sikre at bonden fortsatt vil være matprodusent, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Jordbrukets krav - kort fortalt

I årets krav er det inntekt, melk, Nord-Norge og velferd som er de viktigste områdene.

Se opptak av pressekonferansen her

Her kan du se opptak fra pressekonferansen da Bondelaget overrakk kravet fra jordbruket til staten.

Faglaga kom ikke til enighet om et felles krav

– Jeg er skuffet og lei meg over at vi ikke kan stå samlet om et felles krav. Når situasjonen er oppstått, så skal Bondelaget ta ansvar og gjøre vårt for en best mulig løsning, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Viktige begrep og uttrykk i jordbruksforhandlingene

Under jordbruksforhandlingene dukker det opp mange begreper, ord og uttrykk man kanskje ikke bruker så ofte ellers. Hva er egentlig jordbruksoppgjør? Hva gjør budsjettnemnda? Og hva betyr målpris? Her er forklaringen på noen av begrepene knyttet til jordbruksoppgjøret.

– Et sikkerhetsnett må på plass for å fjerne tvilen i landbruket

Under Bondelagets frokost foran Stortinget etterlyste Ragnhild Marie Gjersøe Eriksen (23) bedre velferdsordninger for at det skal være aktuelt for henne å bli bonde.

Svært mange er tilfredse med sitt medlemskap

Resultatene fra medlemsundersøkelsen 2023 viser blant annet at 69 prosent av medlemmene er tilfredse eller svært tilfredse med sitt medlemskap i Norges Bondelag.

Klikk her for livesending fra bondefrokost foran Stortinget

Tirsdag 18. april byr bondelaget på frokost og en god prat om det kommende jordbruksoppgjøret, på Eidsvolls plass, og via live direktesending.

Kraftig fall i inntekten til melkebonden

Samlet inntekstvekst for jordbruket i 2023 er lavere enn forventet, og gir ingen realinntektsvekst. – Tallene bekrefter en svært tøff økonomisk situasjon for melkebonden, og hele næringa trenger et kraftig inntektsløft, sier bondelagsleder Gimming.

Bønder i Malawi har mistet alt i syklon, nå trenger de hjelp

Den tropiske syklonen Freddy rammet i mars det sørlige Afrika, og spesielt hardt gikk det utover Malawi, Madagaskar og Mosambik. Nå er det stort behov for både nødhjelp og langsiktig utviklingsarbeid.

Oppskrift på økt norsk selvforsyning

Norges Bondelag lanserer nå sin plan for hvordan Norge kan nå målet om 50 prosent selvforsyning på norske ressurser.

Endringer av konkurransepolitiske tilskudd i melkesektoren på høy tid

- Jeg er bekymret for den økonomiske bærekraften i prisutjevningsordningen for melk, selv om regjeringens endringsforslag er riktige steg i rett retning, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Fjern tvilen og gi landbruket framtidstro - inntektsløft nå!

Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt følgende resolusjon som en marsjordre før jordbruksoppgjøret.

Samles før jordbruksoppgjøret

Onsdag og torsdag denne uka er representantskapet samlet for å gi retning for hva Bondelaget skal prioritere inn i årets jordbruksforhandlinger.

Endelig full seier for fruktbøndene!

To år etter vinteren 20/21 der mer enn 100 000 frukttrær bukket under for frostskader, kan alle de over 100 fruktbøndene som ble rammet, søke om støtte til opprydding og nyetablering.

Diskuterte bærekraft som forbrukeren vil ha og bonden kan leve av

Synet på hva bærekraftig norsk matproduksjon betyr ble belyst fra bonden, forbrukeren, vitenskapen, miljøbevegelsen og politikken sitt ståsted under Bondelagets seminar om temaet.

Her finner du direktesending om bærekraftig matproduksjon

Norges Bondelag inviterer til et matnyttig frokostseminar om bærekraftig matproduksjon. Bærekraft er på alles lepper og vi spør – hva vil det si å få en mer bærekraftig matproduksjon?

Statsministerbesøk om avrenning til Oslofjorden

Statsminister Jonas Gahr Støre og to statsråder besøkte Bryn Gård i Rykkinn i Bærum kommune for å lære om avrenning til Oslofjorden.

Innspill fra 51 organisasjoner

I to dager har forhandlingsutvalget i Norges Bondelag hatt møter med organisasjoner og virksomheter som vil komme med innspill før årets jordbruksforhandlinger.

Bondelagets innspill til statsbudsjettet 2024

Tollvern, støtte til klimatiltak og bonde- og dyrehelse er noe av det Norges Bondelag har fremhevet i sine innspill til regjeringens budsjettarbeid som nå er i gang.

7000 har tatt i bruk klimakalkulatoren

Under det årlige klimatoppmøtet ble det blant annet snakk om landbrukets klimakalkulator.

Hvordan få de med videre?

Det er cirka 4000 båsfjøs som ikke har bygd om til løsdrift. – Det store spørsmålet er hvordan vi skal få de med videre, sa leder i Norges Bondelag da han innledet dagens frokostseminar om fremtiden til melkeproduksjonen i landet.

Landbrukets årlige klimatoppmøte

Hvor langt er landbruket i Norge kommet med klimaarbeidet og klimaplanen? Og hva må til for at det gode arbeidet skal fortsette? Møtet streames på Zoom.

Følg frokostseminar DIREKTE her

I klemma mellom krav og kostnader - norsk melkeproduksjon. Er vi forberedt på konsekvensene av omstillingene melkebøndene står foran, både for norsk matproduksjon og Distrikts-Norge? Norges Bondelag inviterer til frokostseminar som avsluttes med debatt.

Hilsen til Ukrainas bønder

Det er ett år siden Russland invaderte Ukraina, og krigen berører oss alle. I dag sendte Norges Bondelag en hilsen til sine kollegaer i landet.

Frist for å søke om strømstøtte

Hvis du ikke har søkt om strømstøtte tidligere, er fristen 28.februar for jordbruksforetak og veksthus.

Viderefører strømstøtten til landbruket ut 2024

- Svært bra at regjeringen viderefører strømstøtten til landbruket ut 2024. Dette skaper helt nødvendig forutsigbarhet for norsk matproduksjon i en urolig tid og vil bidra til å sikre norsk matberedskap, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Denne uka utbetales produksjonstilskuddet

Tilskuddene økte i jordbruksforhandlingene 2022, og denne uka kommer pengene på konto.

Oppfordret til fortsatt satsning på matberedskap

Lederen i Norges Bondelag deltok den 10. februar i regjeringens kontaktutvalg. Her løftet han viktige saker for næringa.

Storfetuberkulose i Norge

Oppfordrer alle til å ha gode rutiner for smittevern.

Økokongress 2023: Tre tiltak for å lykkes med økolandbruket

Skal morgendagens økolandbruk lykkes med sin spydspissfunksjon må det satses enda mer på kunnskap og forskning, og konkrete produksjonsmål og mål for offentlige innkjøp må på plass, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Borgarting lagmannsrett: Åpner for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona

- Avgjørelsen er en stor lettelse for alle som er bor i dette området, og som lever med belastningene og konsekvensen av å ha ulv tett innpå seg, sier Erling Aas-Eng, styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag.

Bondelaget krever mer åpenhet

Flere matvarer har økt kraftig i pris denne uka. – Svært lite av denne prisøkningen kommer bonden til gode, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Presenterte Bondelagets kornstrategi

Under Kornkonferansen 2023 presenterte lederen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, Bondelagets helhetlige korn- og proteinstrategi fram mot 2030.

Følg Kornkonferansen her!

I dag arrangerer Bondelaget og Felleskjøpet årets Kornkonferanse. Bli oppdatert om markedssituasjonen for norsk korn, nye muligheter for matkorn og alt som rører seg i norsk kornproduksjon.

Valgnemnda er i gang med arbeidet

Det er tid for organisasjonen å gi innspill til valgnemnda. Styremedlemmer på valg stiller seg til disposisjon med unntak av et styremedlem og 1.varamedlem til ordførerkorpset.

Grune Woche 2023: Næringsdelegasjonen på plass og BU-vinner kåret

Bondelagsleder Bjørn Gimming er på plass i Berlin som en del av Næringsdelegasjonen til landbruks- og matminister Sandra Borch(Sp).

Nye kostholdsråd (NNR): -Skaper ikke tillit

Norges Bondelag har sendt høringssvar på en av artiklene om bærekraft som skal danne grunnlag for nye nordiske kostholdsråd. – Vi etterlyser bedre metodikk, mer forankring i nasjonale forhold og bredere vurdering av bærekraft. Dette skaper ikke tillit, sier Egil Chr. Hoen, 1.nestleder i Norges Bondelag.

Resultater fra dyrevelferdskampanje

I dag ble resultatene fra Mattilsynets tilsyn med svinebesetninger lagt fram. – Det er for mange regelbrudd, sier Bjørn Gimming.

Møtte departementet om avrenning til Oslofjorden

Tirsdag var det møte på Bergerud gård i Varteig i Østfold om avrenning til Oslofjorden. – Vi må fortsette å få lov til å jobbe målrettet mot avrenning, sier fylkesleder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud.

Slik vil Bondelaget måle inntektene i jordbruket

Dette mener Bondelaget om forslagene fra Inntektsutvalget.

Inntektsmåling i landbruket: Tillit og reelle tall avgjørende

-Når vi skal måle bondens inntekt for å sammenlikne med andre grupper, må vi ha en metode som har tillit hos både næring og politikere, og som baserer seg på reelle tall. Dette mener vi ikke Inntektsutvalgets modell oppfyller, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Opprettholder stopp av lisensfelling: - Tida renner ut

- Bondelaget fryktet dette utfallet, men jeg regner med at staten anker kjennelsen til lagmannsretten. Imidlertid renner tida fra oss, sier Aas-Eng, styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag.

-Fortsatt bekymret for prosessen

Leder av Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems, ble ikke beroliget etter status- og dialogmøte hos Helsedirektoratet om prosessen rundt utarbeidelse av nye nordiske ernæringsråd (NNR).

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere