Nyheter

Ny veileder ved søknad om rovdyrerstatning

Sau på fjellbeite på Hundbergslia i Øyer.

Bønder i rovdyrområder som mister husdyr til rovdyr, har krav på erstatning. Her har vi samlet info, til søknadsfrist 1. nov.

PFU har behandlet klagen til Norges Bondelag mot NRK

Konklusjonen til PFU er at NRK etter en samlet vurdering ikke har brutt god presseskikk i Brennpunktfilmen "Svineindustriens hemmeligheter".

Lettere å holde landbrukseiendommer i aktiv bruk

Regjeringen vil innføre tidsfrist for hvor lenge et dødsbo kan eie en landbrukseiendom.

Ukas podkast: Kampen mot bakteriene

Kan lav antibiotikabruk i fjøset redde liv på sykehuset?

Pelsdyrbønder loves full erstatning

Nå er det klart at pelsdyrbønder får full erstatning etter ekspropriasjonserstatningsloven, etter at virksomheten deres blir forbudt fra 2025. – En viktig prinsipiell seier. Nå gjenstår det å se hvordan dette blir i praksis, sier Bartnes.

Landbruket er ikke et forhandlingskort

«Vi har ingen markedsandeler å gi bort til Storbritannia», sa Bondelagets Lars Petter Bartnes til næringsminister Iselin Nybø i møte i dag.

Orienterte om tiltak i grøntnæringen

Bondelaget har i dag møtt statsråd Olaug Bollestad og statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet, sammen med resten av grøntnæringen.

Ukas podkast: hva er Bondelagets næringspolitikk framover?

Hvilken kurs setter Norges Bondelag for framtidas landbruk? Det nye næringspolitiske programmet er tema denne uka, med Bodhild Fjelltveit og Sigrun Pettersborg i studio.

Våre samarbeidspartnere