Nyheter

Endrer nye regler for lufting og mosjon

Nye krav om lufting og mosjon for kyr på bås endres allerede en uke etter de trådte i kraft. – Viser at vi blir lytta til, sier Bodhild Fjelltveit.

Medlemsøkning i alle fylker under verveperioden

Verveperioden er over for 2023, og vi kan ønske velkommen til over 1300 nye medlemmer. Samlet har vi høyest antall innmeldte på ett år siden 2018!

– God tiltakspakke for å redusere matsvinnet

Matsvinnutvalget har utredet tiltak for å nå målet om 50 prosent reduksjon av matsvinn innen 2030. Utvalget anbefaler ikke én særskilt matkastelov, men peker på flere ulike bestemmelser.

Alle medlemmer har mulighet til å påvirke!

Studie- og høringsarbeidet i forkant av jordbruksforhandlingene er den største politiske prosessen vi har i Bondelaget, og er sentral for medlemsdemokratiet vårt. Vi oppfordrer alle lokallag til å involvere medlemmene!

Julehilsen fra Bondelagslederen

På tampen av året oppsummerer leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, noe av det viktige som har skjedd i 2023.

Generasjonsskifte på gården

Når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Klart for jakt innenfor ulvesona

Departementet opprettholder rovviltnemndenes vedtak om jakt.

Rekordmange søknader til Bærekraftfondet

2023 har gitt rekordmange søknader til Bærekraftfondet. I år er det delt ut over 10 millioner kroner til prosjekter og tiltak innen klima, dyrevelferd og skadeforebygging.

- EMV og vertikal integrasjon kan undergrave landbrukspolitikken

- EMV kan gi ein konsentrasjon av produksjonen og foredlinga og undergrave landbrukspolitikken og marknadsregulatorane si rolle. Det sa styremedlem Arthur Salte i Norges Bondelag under daglegvareseminaret i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i dag.

Må ha kontroll på genetisk viktig ulv

Ulven som viser seg å være genetisk viktig for den innavla ulvestammen, må radiomerkes, slik at jakta kan starte igjen, mener Norges Bondelag.

Styrket konkurransekraft for norsk melk

Det ble i dag kjent at regjeringen gjør endringer i de konkurransefremmende tiltakene i PU-ordningen. – Bidrar til bedre konkurransekraft for norsk melk, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Nå har du som medlem i Bondelaget muligheten til å gi innspill til valgnemnda.

Kornkonferansen 2024

18. januar 2024 er det duket for Kornkonferansen. Les mer om konferansen, og meld deg på her.

Landbrukspodden: Produsentråd

Det produseres for mye kjøtt av både storfe og svin i Norge for å ha et marked i balanse. Derfor ble det opprettet produsentråd i høst. I dagens episode ser vi nærmere på disse rådene, og spør hvordan disse har fungert til nå.

Norges Bondelag vil styrke jordvernet

Styret i Norges Bondelag har vedtatt en jordvernstrategi for å styrke jordvernet i Norge, og går mye lengre enn regjeringas mål.

Helga Pedersen til toppjobb i Bondelaget

– Bondelaget er bøndenes viktigste talerør. Denne gjengen har jeg lyst til å være med i, sier Helga Pedersen. Generalsekretær Sigrid Hjørnegård er glad Bondelaget styrker laget i nord.

Gjennomslag for styrket tollvern

Søndag 3. desember kom regjeringspartiene i havn med budsjettforhandlingene med Sosialistisk Venstreparti. De ble der enige om å styrke tollvernet.

I Bondelaget får du mange medlemsfordeler

Som medlem i Norges Bondelag får du et bredt utvalg av medlemsfordeler, og de ansatte jobber hver dag for medlemmene. I denne episoden av Landbrukspodden snakker med flere om hva de gjør for medlemmene.

Nå kan du laste ned Bondelagsappen

Norges Bondelag har utviklet en egen app som gir deg mye av det samme som du har funnet i Landbrukskalenderen - og litt til. Nå er den klar for bruk.

Stor enighet om Landbrukets Økoløft

Tirsdag var det duket for ressursgruppemøte Landbrukets Økoløft. Norges Bondelag var tydelige i dialogforumet på at det er viktig å få på plass statistikk for å kunne sette et tallfesta mål og sikre god måloppnåelse.

Melkekvotene fastsatt for 2024

Neste år får bøndene levere over disponibel kumelkkvote etter anbefaling fra markedsregulator Tine. Geitemelkkvoten forblir uendret.

Statsministeren med nyheter til flomrammede bønder

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte i går Oskar Renslo på Nesbyen i Buskerud. Med seg hadde han 10 millioner i en ny søknadsbasert ordning for opprydding etter uværet "Hans".

Vi må også sikre matjorda!

Norges Bondelag har nå sendt inn sitt høringsinnspill til arbeidet med en ny stortingsmelding om flom og skred. – Nå er det alvor, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Bekymret for norske industriarbeidsplasser

Det må gjøres mer for å styrke importvernet. Dagens importvern er svekket, mener lederen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Dette er WTO, og derfor er det viktig nå

Skal melk eller korn ut av målprissystemet? Og hvorfor diskuterer vi dette nå? Denne artikkelen gir deg mer kunnskap om verdens handelsorganisasjon (WTO).

Veilederen Klimaarbeid i landbruket lansert

I dag lanserte Norges Bondelag veilederen Klimaarbeid i landbruket – tiltak rettet mot kommuner og fylkeskommuner.

Nasjonal jordvernkonferanse

Påmeldingsfristen til den nasjonale jordvernkonferansen er fredag 17. november.

Hvilken verdi har tollvernet for norsk matproduksjon?

Bondelaget inviterer til frokostmøte hvor du kan bli klokere på hvordan tollvernet for norske landbruksprodukter fungerer, forskjellen på kronetoll og prosenttoll, og hvordan dette henger sammen med landets selvforsyning.  

Fra USA til Os

Lars Os (36) var reporter i USA i seks år for NRK. Så bestemte han seg for å flytte hjem og ta over familiegården i Os i Østerdalen.

Sammen når vi målet

Det er verveperiode i Norges Bondelag. Så langt er det vervet 600 nye medlemmer siden 1. oktober i år.

Nord-Norge trenger sterkere tollvern

Matproduksjon her i nord er ingen selvfølge. Med kort vekstsesong, og til tider svært krevende vær. Likevel har vi, og spesielt Lise som er verdens nordligste melkebonde klart å skape verdier av de ressursene vi har rundt gårdene våre.

Ønsker innspill til revidering av Landbrukets Klimaplan

Høsten 2023 inviteres Bondelagets fylkeslag, samt samarbeidsorganisasjoner og virksomheter til å komme med innspill til revideringen av Landbrukets Klimaplan.

Første steg til nytt tallgrunnlag

1. november ble partene i jordbruksforhandlingene enige om å sette i gang Budsjettnemnda for jordbruket med å gjøre endringer i tallgrunnlaget for jordbruksforhandlingene.

Relasjoner må bygges i fredstid, for å stå i krisetid

Norges Bondelag hadde i dag møte med statssekretær Anne Marie Aanerud (SP) i Forsvarsdepartementet. Tema for møtet var blant annet landbrukets viktige rolle, i å styrke den nasjonale beredskapen.

Ostedommere på tur for å lære om trøndersk landbruk

100 dommere, tre busser og fire gårder. Dommere fra hele verden fikk oppleve det trønderske landbruket under VM i ost.

Viktig avklaring for bønder

Regjeringen har i dag varslet nye endringer i produksjonssviktordningen, og hever taket. Viktig avklaring sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Webinar: Hvordan kan norske kommuner bidra til utslippskutt i jordbruket?

Webinaret vil bli streamet, men det er også mulighet til å delta fysisk på Landbrukets Hus i Oslo.

Villsvina skal vekk!

Storsalen i Furulund var full da landbruks- og matminister Geir Pollestad besøkte Aremark i kveld. Med seg i dokumentmappa hadde statsråden nye tiltak for å oppfylle regjeringas mål om å utrydde villsvin i Norge.

Bondelagets plan for økt selvforsyning

Slik vil Bondelaget øke landets selvforsyning til 50 prosent.

Jordbruket er viktig for landets beredskap

Det mener Totalberedskapskommisjonen. I sitt høringssvar støtter Bondelaget deres vurdering, og er glad for en samlet gjennomgang av landets beredskapsevne.

Fjerde møte med Pollestad

I dag har Norges Bondelag hatt fjerde møte med landbruks- og matminister Geir Pollestad om den vanskelige sesongen som har vært for norske bønder.

Har du gammel landbruksplast?

Da kan det godt hende Synnøve Dvergsdal er interessert i det. Hun skal nemlig studere livet i plasten.

Beredskap, tallgrunnlag og toll var tema hos Statsministeren

Bjørn Gimming møtte i dag 9. oktober i Regjeringens kontaktutvalg. Der tok han opp viktige tema for landbruket. Og orienterte om situasjonen som næringa befinner seg i.

Slik berører statsbudsjettet landbruket

Statsbudsjettet for 2024 berører landbruket på flere områder. Her har vi trukket ut det viktigste.

Ikke tilstrekkelig grep for importvernet

I sitt forslag til statsbudsjett for 2024, vil ikke regjeringen gjøre endringer i importvernet som virkelig monner.

Ber om nytt møte med Pollestad

Norges Bondelag ber nå om nytt møte med landbruks- og matminister Geir Pollestad om ettervirkninger av «Hans» og den krevende avlingssituasjonen i høst.

Nå er det verveperiode i Norges Bondelag

1.oktober markerer starten for vervemånedene i Norges Bondelag. Fra 1. oktober og ut året er det gratis medlemskap for nye medlemmer.

Lemper på bondens risiko

Det er nå nye satser for tilskudd til produksjonssvikt som er tilpasset dagens kostnadsbilde. Det er også gjort forenklinger i naturskadeordningen.

Etterlengtet hjelp til kornbønder

Ordningen med tilskudd ved produksjonssvikt blir justert slik at korn som blir avvist eller ikke betalt på grunn av dårlig kvalitet, likevel kommer inn under ordningen. – Dette er noe vi har jobbet hardt for å få på plass, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Nå tilbyr RJS nettkurs

Mange har etterspurt kurs som retter seg spesifikt mot de som jobber med landbruksregnskap. Nå tilbyr Regnskap og juridisk service (RJS) en egen plattform for slike kurs.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere