Nyheter

Pant boksen i sommer så slipper dyra å lide

Denne uken lanserer vi i Norges Bondelag en landsomfattende informasjonskampanje.

Ukens podkast - om å elske en bonde

Hva må til for å sikre godt samliv på gården? I denne episoden som er et gjenhør snakker vi om alt fra særeie til samboerkontrakt og romantikk i hverdagen.

Kartlegger behov gjennom spørreundersøkelse

Trenger tilbakemeldinger fra de med næringsvirksomhet knyttet til gårdsdrift for å kartlegge konsekvensene av koronarestriksjonene på drifta.

Landbruk i Stortinget

I går leverte næringskomiteen på Stortinget sin innstilling om årets jordbruksoppgjør. Det gis samtidig ingen koronamidler til landbruket.

Innstiller på attval av Bartnes

Valnemnda i Norges Bondelag innstiller Lars Petter Bartnes som leiar til 2021.

Flytter Bondetinget til høsten

Årsmøte i Norges Bondelag holdes 30.september – 1. oktober på Lillehammer.

Kan levere enda mer melk

Kyr i Hedrum, Vestfold.

Under koronatiden spiser vi mer norsk ost og drikker mer melk. Derfor kan bøndene nå levere mer melk.

Smittevernveileder for produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet

Vi er glad for at veilederen er på plass. Bondelaget har sammen med øvrige organisasjoner i grøntnæringa arbeidet med å få myket opp noen av de mest krevende forslagene.

Våre samarbeidspartnere