Nyheter

Pangstart for klimajobben

- Når vi jobber med klimapolitikk har vi mye å lære av måten bønder tenker på, sa klimaminister Rotevatn da Landbrukets klimakalkulator ble lansert i dag.

Bekymret for Storbritannia-forhandlinger

Utfallet av forhandlingene om handelsavtale etter Brexit er av stor betydning for norsk landbruk. Bondelaget har bedt om møte med næringsministeren nå.

Klimakalkulatoren lanseres: Viktig steg i bondens klimajobb

– For første gang får bonden oversikt over eget klimaavtrykk og kan enklere se hva hun kan gjøre for å kutte egne klimagassutslipp, sier Bartnes.

Ukas podkast: hva er god matjord?

Sunn og god matjord er en viktig del av oppskrifta for å lykkes som bonde. Else Villadsen fra NLR er ukas gjest.

Mat beste vaksine mot kaos

FNs matvareprogram får Nobels fredspris. - Dette er en anerkjennelse av at mat er helt sentralt ikke bare for å bekjempe sult, men også for å bygge fred, sier Bartnes.

- En seier for beitedyra

Fem ulveflokker i ulvesona bør tas ut under lisensjakta, mener rovdyrnemndene

Vi vil skjerpe jordvern-målet

Stortinget mener at 4000 dekar jordbruksareal kan bygges ned årlig. Norges Bondelags Næringspolitiske program 2020-2024 fastslår at dette ikke lenger er akseptabelt.

Statsbudsjett: nye koronatiltak, men ingenting til landbruket

Fjøs under oppføring i Finnmark.

Investeringsmidler til landbruket vil gi økt næringsaktivitet, mener Bondelaget.

Våre samarbeidspartnere