Nyheter

Hør Landbrukspodden om avtalen

16. mai inngikk et samla jordbruk avtale med staten i jordbruksoppgjøret. I denne podkasten går vi litt nærmere inn på avtalen.

Hvordan slår avtalen ut på ditt bruk?

Her kan du sjekke hvordan jordbruksavtalen påvirker økonomien på ditt bruk.

Dette er avtalen – kort fortalt

I dag ble det enighet om en jordbruksavtale for 2024 og 2025 på over 3 milliarder kroner. Her kan du lese hva avtalen innebærer på ulike områder.

Jordbruksavtale: Et viktig inntektsløft

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er enige med staten om jordbruksavtale for 2025 på over 3 milliarder kroner. - Et samlet jordbruk har fremforhandlet en avtale som gir bonden vesentlig økte inntektsmuligheter, sier Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag.

Pressekonferanse om jordbruksoppgjøret

Det blir pressekonferanse om avklaringer i forbindelse med årets jordbruksoppgjør. Følg pressekonferansen klokken 11:30 her.

Partene forhandler

Møtene mellom jordbruket og staten pågår fortsatt.

Lei festtaler og store ord

Marthe Bogstad ble årets unge bonde i 2023. Nå er hun lei snakk fra politikerne, redd for at kontoen skal bli sperret, og sier hun er sliten nå.

Ulike kostnadsberegninger gir store utslag

Staten og jordbruket har ulike beregninger for hvordan kostnadene vil utvikle seg i 2025. Dette gir ulike utslag i jordbruksoppgjøret.

Jordbruket går til forhandlinger

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag meldte i dag staten at vi går til forhandlinger om en jordbruksavtale.

Statens tilbud vs jordbrukets krav

Staten la i dag fram sitt tilbud til jordbruket. Her kan du se hva de tilbyr, og hva jordbruket krever.

Statens tilbud: ikke nok for økt selvforsyning

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret gir et betydelig lavere inntektsnivå enn jordbrukets krav legger opp til. - Tilbudet svarer ikke ut Stortingets nylige marsjordre om økt selvforsyning, sier Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag.

Ny HMS-pris for Landbruket

Landkreditt og Norges Bondelag står bak en ny HMS-pris som premierer en bonde eller organisasjon som gjør noe ekstraordinært for å ta vare på gårdens viktigste ressurs, nemlig bondens egen fysiske og psykiske helse.

Fortsatt satsing på landbruket i Nord-Norge

Skal vi bli mer selvforsynt med mat, må vi bruke hele landet til matproduksjon. I årets jordbruksforhandlinger krever et samla jordbruk at den ekstraordinære satsingen som ble vedtatt i fjor følges opp med konkrete tiltak.

Slik styrker vi sau i årets krav

Sauenæringen er viktig for norsk landbruk. Derfor kommer vi med en rekke krav i år for denne produksjonen.

Slik styrker vi melkeprodusentene i jordbrukets krav

Faglaga tar den alvorlige likviditetssituasjonen til mange melkebønder på alvor og krever både økt melkepris og et nytt grunntilskudd pr liter innført fra 1. juli.

Mer matkorn er nøkkelen til økt selvforsyning

I årets krav foreslår et samla jordbruk å gjøre endringer som kan gjøre det mer lønnsomt for bonden å satse på mathvete eller proteinvekster

Her er kravet vi har levert til staten

I dag leverte et samla jordbruk sitt krav til staten i årets jordbruksforhandlinger. Her kan du lese mer om hva vi krever.

Jordbrukets krav: Økt sjølforsyning med inntektsløft

Stortinget har nettopp vedtatt at sjølforsyningen av mat skal betydelig opp. – Det er ikke mulig uten at inntektsgapet mellom bønder og andre tettes så fort som mulig, sier jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Følg pressekonferanse med overlevering av jordbrukets krav

Fredag 26. april klokken 12.00 blir det pressekonferanse i forbindelse med at jordbruket overleverer sitt krav til staten i årets jordbruksforhandlinger.

Vi har regnet på hva dyrevelferdstiltak koster

​​​​​​​Dyrevelferden i landbruket skal utvikles til å bli enda bedre. I dag publiseres AgriAnalyses kostnadsestimater for en rekke dyrevelferdstiltak. Notatene utgjør deler av grunnlaget for Bondelagets innspill til dyrevelferdsmeldingen.

Budsjettnemnda klar med nye tall

Budsjettnemndas tall viser at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper er på 135.900 kroner i 2024. Sammenlignet med 2023 var gapet på 210.800 kroner.

Fra tallgrunnlag til jordbruksforhandlinger

Forhandlingsdelegasjonene fra Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget har møttes i dag, med mål om å levere felles krav i jordbruksforhandlingene allerede neste uke.

Stortingsmelding vedtatt - hva nå?

I går ble stortingsmeldingen om økt selvforsyning og plan for opptrapping av inntektsmulighetene vedtatt i Stortinget. Hvordan blir veien videre nå?

– Vi har vært en politisk kasteball

Norges Bondelag synes det er svært beklagelig at bondens inntekt og norsk matproduksjon har vært en politisk kasteball. – Vi hadde håpet på mer fra Stortinget, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Enormt engasjement utenfor Stortinget

Nesten tusen hadde møtt opp utenfor Stortinget i dag for å vise sin støtte til norsk landbruk.

Se webinar om ny gjødselbrukforskrift

Her kan du se et webinar, samt lese plansjene som ble brukt, angående forslaget om ny forskrift om lagring og bruk av gjødsel som er på høring.

Stor variasjon i bøndenes inntekter

Budsjettnemndas tall for 2023 viser et fall i inntektene. - Bonden trenger kraftig inntektsvekst, og opptrappingsplanen må vedtas nå, sier Gimming.

Avlyser bondefrokost i år

Etter at næringskomiteens innstilling i behandlingen av stortingsmeldingen for økt selvforsyning og plan for opptrapping av inntektsmulighetene ble kjent, er bøndene skuffa.

Stordemonstrasjon for maten vår

Bli med bøndene og vis at du støtter norsk matproduksjon! På Eidsvoll plass foran Stortinget 18. april kl 9-11.

En tapt mulighet

Næringskomiteens innstilling til hvordan norsk selvforsyning og bondens inntekt kan økes, er ikke det tydelige signalet som bøndene trenger.

Nullvisjon for dødsulykker i landbruket og reindriftsnæringa

I dag signerte Norges Bondelag en intensjonsavtale med flere andre aktører om en nullvisjon for dødsulykker i landbruket og reindriftsnæringa.

Stor oppslutning om markering

Mange hadde møtt opp utenfor Stortinget i dag i forbindelse med høringen i næringskomiteen om stortingsmeldinga om økt selvforsyning og opptrapping av inntektsmulighetene i jordbruket.

Her er Bondelagets høringsinnspill

Bondelaget leverte i går høringsinnspill til stortingsmeldinga om økt selvforsyning og plan for opptrapping av inntektene i jordbruket.

Markering for økt matproduksjon

Bli med å marker din støtte for økt norsk matprodukson torsdag 4. april.

Økt sjølforsyning forutsetter inntektsopptrapping

Klar melding fra representantskapet i Norges Bondelag før Stortinget skal behandle plan om sjølforsyning, opptrapping og nytt tallgrunnlag.

Landbruket stiller seg bak den reviderte klimaplanen

Arbeidet med en revidering av Klimaplanen er ferdig, og satsningsområdene er oppdatert basert på nye rapporter fra NIBIO. Den viser at et samlet landbruk tar ansvar for næringens klimagassutslipp.

Representantskapet mener: Norsk mat er den beste beredskapen

Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt følgende resolusjon som en marsjordre før jordbruksoppgjøret.

Nytt regelverk for gjødselspredning

I går kom Regjeringen ut med ny forskrift for spredning av gjødsel på høring. Det er stor spenning til forskriften som skal sikre god utnytting av gjødsla og balansere forholdet mellom matproduksjon og miljø.

Finans Norges klimarapport

Årets rapport inneholder en artikkel fra Norges Bondelag om hvordan fjoråret har vært for landbruksnæringen med tanke på tapte avlinger og kostnader knyttet til "Hans".

Ber regjeringen prioritere mat- og selvforsyning

Et samlet norsk landbruk ber regjeringen prioritere bedre matforsyning og økt selvforsyning i stortingsmeldingen om totalberedskap. Justisminister Emilie Enger Mehl fikk i dag overlevert dokumentet fra landbruket.

Landbrukspodden om Stortingsmeldingen

I denne episoden av Landbrukspodden går vi litt inn i meldingen om økt selvforsyning og plan for opptrapping av inntektsmulighetene i jordbruket.

Viktige velferdsordninger

Forenkling og samordning med andre ytelser har vært stikkord for arbeidsgruppa som har gått gjennom velferdsordningene i landbruket.

Fra jord til soldatens bord-intensjonsavtale om mer norsk mat

Mandag 11. mars signerte Ørlandet Flystasjon, Trøndelag Bondelag, Trøndelag fylkeskommune, Ørlandet kommune og Statsforvalteren en intensjonsavtale. - Et viktig grep for å styrke vår beredskap, sier Oberst Martin Tesli.

Hva ligger i Stortingsmeldinga?

Slik vil regjeringa økte selvforsyninga og beregne bondens inntekt, og dette betyr det for bonden. Her er oversikten!

Ikke godt nok for å gi mer selvforsyning

Norges Bondelag har bedt om en opptrappingsplan og nytt tallgrunnlag for bondeinntekta. – Bra at Regjeringa legger fram denne planen, men det er ikke godt nok for å bidra til økt selvforsyning, sier Bjørn Gimming.

Se pressekonferansen i opptak

I dag la regjeringen fram stortingsmelding om strategi for økt selvforsyning og plan for opptrapping av inntektsmulighetene i jordbruket. Se pressekonferansen i opptak her.

- Dette har tatt lang tid

I dag ble det bekreftet at regjeringen fredag vil levere nytt tallgrunnlag, opptrappingsplan og selvforsyningsplan til Stortinget.

Gode innspill fra næringa

De to siste dagene har det vært møter med en rekke organisasjoner og bedrifter på Landbrukets hus. Her gir de sine innspill før utforminga av jordbrukskravet starter.

Kornproduksjon er en kritisk del av landets beredskap og matsikkerhet

Tirsdag 5. mars arrangerte Østfold og Akershus Bondelag Stormøte Korn 2024. Her ble temaer som nytt tallgrunnlag, kornproduksjon som en kritisk del av landets beredskap og matsikkerhet, og veien videre mot årets jordbruksforhandlinger belyst.

Hvorfor demonstrerer bønder i Europa nå?

Det har vært tydelige demonstrasjoner blant bønder i Europa denne vinteren. Dette er det flere grunner til, blant annet billige importvarer og omfattende miljøkrav. Men hvorfor nå?

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere