November er vervemåned. Det er nå det er viktig å tørre å spørre. For å gjøre dette litt lettere har vi satt sammen fem gode grunner til å være medlem i Bondelaget. Bruk gjerne en eller flere av disse grunnene når du er ute og verver. Meld deg enkelt inn HER.

1: Godt fellesskap

I Bondelaget får du et stort sosialt og faglig felleskap. Delta på fagsamlinger, lokallagsmøter, eller ta deg en kveld i godt lag på en bondepub. Vi har plass til akkurat deg.

2: Ditt medlemskap gir oss slagkraft

Det å være mange gir styrke og påvirkningskraft. Bondelaget har gjennom jordbruksavtalen forhandlingsrett med staten og forhandler for best mulige rammevilkår for hele landbruket. I Bondelaget er vi mange, og vi er godt organisert. Vi får gjennomslag for bondens politikk. Vi har lokallag fordelt over hele landet. 

3: Vi oppnår resultater

Bondelaget jobber hver dag for å bedre vilkåra for bonden. Vi jobber politisk og juridisk for sikre at vi har et landbruk i hele landet, og for å synliggjøre landbrukets betydning i samfunnet.

4: Du kan påvirke

Norges Bondelag er en demokratisk organisasjon. De tillitsvalgte velges på årsmøtene i lokallaga, fylkeslaga og på landsplan.  Innspill til jordbruksforhandlingene og høringer i andre saker, blir behandlet i alle ledd i organisasjonen. Møter du opp og sier din mening, blir du hørt.

5: Gode medlemsfordeler

Som medlem får du gode rabattordninger hos Gjensidige, Tun Media og Landkreditt bank og forsikring. Gjennom Agrol-avtalen kan du også benytte deg av en rekke fordeler ved kjøp av drivstoff, telefoni, strøm, byggevarer, biler, reiser m.m. Bondelaget gir deg abonnement på Bondebladet, gratis standardavtaler, årlig almanakk og rabatterte kurstilbud.

Er du opptatt av norsk matproduksjon og levende bygder, er du hjertelig velkommen til å bli medlem hos oss.

Du kan også melde deg inn ved å sende SMS med kodeord BONDE + «navn» «telefonnummer» og «vervet av» til 2030. Husk at den som meldes inn må ha sagt ja til å bli medlem.